Projecte finançat pel programa COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) de la Comissió Europea.

Xarxa europea de petites i mitjanes empreses

La Cambra de Comerç de Barcelona forma part del node català de l'Enterprise Europe Network (EEN), proporcionant a les pimes:

- Recerca de socis i oportunitats de negoci internacional

- Projectes de RDI als països membres de la xarxa

- Suport a la participació de les pimes en programes de la UE

- Oportunitats de finançament de la UE (bancari i alternatiu)

- Organització i promoció d'esdeveniments internacionals per fer negocis

- Accés a nous mercats mitjançant missions comercials i trobades empresarials

- Assessorament en normativa, legislació i resolució de consultes comercials

La xarxa EEN s'estén per més de 60 països. Formen part de la xarxa prop de 600 organitzacions i més de 3.000 experts mecanismes.

Persona de contacte: Minerva Estruch Rectoret, Lluís Hernández Plana 
internacional@cambrabcn.cat

Documentació sobre el projecte