Projecte finançat per la Direcció General de Justícia (DG Justice) de la Unió Europea. 

La mediació empresarial com a sistema alternatiu de resolució de conflictes

L’objectiu del projecte Go to Mediation és promocionar la mediació com a eina per resoldre disputes civils i comercials, facilitant l'accés dels sistemes alternatius a l’administració de justícia a través de la comunicació i intercanvi d'informació entre els agents i els operadors que participen en els processos de mediació.

També es pretén afavorir el desenvolupament d'un espai europeu de mediació com a part integrant del marc europeu de justícia. 

Documentació sobre el projecte