Projecte finançat pel programa Interreg IVC a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Foment de l’eficiència energètica amb l’ús de les TIC

L’objectiu del projecte Green IT Network Europe (GREEN IT NET) és seleccionar polítiques, bones pràctiques i solucions d’eficiència i de sostenibilitat energètica a les ciutats, destacant el potencial de la tecnologia i les TIC en aquest àmbit. 

Documentació sobre el projecte