Projecte cofinançat per la Unió Europea sota el programa de cooperació transfronterera "Mediterranean Sea Basin" de l'Instrument Europeu de Veïnatge (European Neighbourhood Instrument) - ENI CBC MED.
 

Desenvolupament i promoció del turisme d'aventura sostenible al Mediterrani

El turisme a la Mediterrània és un factor clau per al progrés socioeconòmic i una font important d’ingressos per a molts dels seus països. Alguns dels reptes sectorials es troben en el predomini del turisme de masses a la vora del mar i de l'estacionalitat de la indústria.

El projecte MEDUSA aborda aquests reptes mitjançant intervencions transfrontereres adreçades a la regió per a desenvolupar i promoure el turisme d’aventura (TA) com un nínxol sostenible al mercat turístic que ofereix l'oportunitat de revelar destinacions menys conegudes i atraure turistes durant tot l'any.

Mitjançant activitats de creació de capacitats i el desenvolupament de rutes i itineraris transfronterers en forma de productes de turisme d'aventura nous i/o millorats, MEDUSA incentiva fortament la conservació de la natura i crea llocs de treball i ingressos per a les comunitats locals.

Persona de contacte: Albert Rodríguez
arodriguez@cambrabcn.org