Projecte cofinançat pel programa de cooperació Interreg Europe, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) controlat per la Direcció General de política Regional i Urbana de la Comissió Europea.
 

Recomanacions europees per millorar les polítiques regionals de suport a les indústries culturals i creatives

Les indústries culturals i creatives (ICC) representen un dels sectors més dinàmics d’Europa, essent empreses altament innovadores amb potencial de fort impacte econòmic i creixement, com a impulsores de la innovació en altres indústries on les seves habilitats i els seus serveis són cada vegada més utilitzats per crear nous productes i serveis.

A través de l’aprenentatge de polítiques interregionals, RCIA té com a objectiu millorar els instruments de política dels Fons Estructurals relacionats amb la competitivitat de les pimes.

Més concretament, el projecte dóna suport a pimes creatives de nou països europeus per a establir impulsos de creixement, augmentant l’atractiu i la imatge innovadora de les ciutats/regions/països (atracció de talent, creació i retenció de llocs de treball al territori) amb l’objectiu de posicionar les ICC com a catalitzadors d’innovació entre sectors. Així mateix, també persegueix promoure col•laboracions intersectorials entre pimes creatives i altres empreses a nivell Europeu.

Persona de contacte: Berta Pérez
europeanprojects@cambrabcn.org

Documentació sobre el projecte
Welcome to the first newsletter of Regional Creative Industries Alliance project.
Catalunya dóna un impuls a les indústries culturals i creatives.
A lot of achievements, a lot more to come!

Millora de les polítiques europees per a les indústries culturals i creatives a través de la cooperació interregional.

A brief summary of the second semester activities.
Time flies!
It’s a wrap! RCIA has conducted all of its Policy Round Tables