Per dur a terme les funcions de consellers i complir les teves responsabilitats
5.000 milions d'euros, per als socis de Club Cambra
Accés a microcrèdits personals de MicroBank
INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ FINANCERA
Expliquem i orientem sobre alternatives financeres adequades al teu projecte empresarial.    
Finançament per a projectes innovadors i disruptius
Accés a microcrèdits personals de MicroBank