Conèixer i compartir per fer negoci
Implantem grans projectes de signatura electrònica i de certificació digital
NOVES TECNOLOGIES I INFORMÀTICA

Solucions TIC aplicades a la teva empresa

Proporcionem coneixements sobre les noves tecnologies i sobre el funcionament de diverses eines informàtiques, per tal que puguis desenvolupar les seves utilitats i aplicacions, i adaptar-les a l'empresa.

Cursos disponibles d’entre 8 i 20 hores, impartits per bons formadors, programats a les delegacions i a la seu central de Cambra Barcelona.

Com assolir les primeres posicions als cercadors
Inicia't en un dels programes més útils d'Office!
Coneix totes les seves possibilitats!
Guanya eficiència i productivitat a la feina
Millora la usabilitat d'aquest programa!
Consells per millorar la teva productivitat
Compartint coneixement a l’empresa
Una aproximació pràctica
Aprèn a gestionar grans volums de dades
Treu partit a totes les seves possibilitats
Aconsegueix un domini avançat
Gestiona i controla les dades