Formació per videoconferència

EL BILL OF LADING, DOCUMENT ESSENCIAL EN EL COMERÇ EXTERIOR

Quan?

Data inici:  Data fi:  Hora inici:  Dia de la setmana: 
Veure calendari complert
A on?

AULA VIRTUAL

Quant dura?
4Hores
Destinataris
Empreses amb activitat internacional relacionades amb l'ús d'aquest tipus de document de transport internacional.
Preu
  • 110 €
Objectius
Realitzar una revisió sobre els aspectes bàsics de el coneixement d'embarcament: funcions que compleix, els que intervenen i han de figurar en aquest document, i recorregut que fa el B / L des de la seva emissió.
Programa
1.- Funcions: El B / L és un contracte? Components i característiques bàsiques del B / L
2.- Subjectes que intervenen en el B / L, i clàusules sobre els subjectes. Qui ha de constar a la casella de consignatari ?, Què passa si la naviliera no comunica a el "notify party" l'arribada del vaixell a port?
3.- Les reserves. Terminis.
4.- B / L: Nominatius, a l'ordre, ...
5.- Obligacions del portador i la seva responsabilitat. A qui hem de reclamar si hem contractat el transport marítim amb el transitari, a l'transitari o a la naviliera que ha causat els danys?, en quina posició queda el transitari?
5.- Demores i ocupacions: Qui es fa càrrec de les demores quan el consignee no recull la mercaderia? ¿Incideixen els Incoterms?
6.- Diferències entre B / L, SWB, B / L exprés i condicions door / door, port / door, ...
6.- Màster i House B / L
7.- Exemple d'emplenament completa de l'B / L
Metodologia
El programa es desenvolupa amb una metodologia orientada a la pràctica, en què s'alternarà l'exposició conceptual del professor, l'exposició contínua d'exemples vivencials i amb la realització de casos pràctics
Altres convocatòries obertes