Seguiment sistemàtic del l'evolució de l'economía catalana
Per dur a terme les funcions de consellers i complir les teves responsabilitats
Una visió per revisar l'estratègia i adaptar-la a les exigències dels mercats
Networking, visibilitat i serveis, per arribar més lluny
ESTUDIS A MIDA
Informació econòmica a demanda, per a la presa de decisions.  
Magnituds econòmiques i empresarials de sectors d'activitat i territoris