Programa de Suport Empresarial a les Dones (PAEM)

Entitats cofinançadores/intermediadores: FSE, Cambra de Barcelona, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad i Cámara de España
Destinataris: Emprenedores i empresàries
Temàtica: Emprenedoria  


Fons Social Europeu          Inverteix en el teu futur

La Cámara de España va presentar davant la Unitat Administradora del Fons Social Europeu el “Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres” (en endavant PAEM)  per la seva inclusió en el “Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020” (POEFE), el qual va ser aprovat per Decisió de la Comissió el 17 de desembre de 2015 i està cofinançat pel Fons Social Europeu per al període 2014-2020, amb aplicació en les regions menys desenvolupades, en transició y més desenvolupades d’Espanya. Aquest Programa s’enquadra en el marc del “Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación”, Eix prioritari 1 (Objectiu temàtic 8): Promoure la sostenibilitat i la qualitat en el treball i afavorir la mobilitat laboral, Prioritat d’Inversió 8.4: Actuacions que incrementen l’accés al treball de les dones, inclosa la feina per compte propi, prestant especial atenció a les dones en situació de vulnerabilitat.  

El Programa de Suport Empresarial a les Dones

Potenciem la creació d’empreses per part de dones, així com la consolidació d’empreses liderades per dones.

El programa inclou acciones de sensibilització, informació, assessorament i orientació requerides per dones emprenedores i empresàries relacionades amb l’inici i el desenvolupament de la seva activitat com a professionals autònomes o amb l’arrencada i funcionament d’accions de negoci: informació empresarial;  assessorament general, tramitació d’expedients, elaboració de plans d’empresa, accés a línies de finançament, tutories  personalitzades, participació a xarxes europees, accions formatives i servei online “EmpresariasNet” de resposta a consultes i apropament a les noves tecnologies.

Consulteu el Servei Suport a dones emprenedores (PAEM).