CONVOCATÒRIA OBERTA (veure al final d'aquesta pàgina) 

Data de publicació: 04/07/2023
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 12/07/2023 i el 27/10/2023

Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Cámara de España i Cambra de Barcelona
Destinataris: PIMES (- 250 treballadors: - 50M€ facturació), micropimes i autònoms
Temàtica: Comerç


Fons Europeu de Desenvolupament Regional          Una manera de fer Europa

El present Programa s’emmarca dins del Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent, en l’Eix 1 “Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”, Prioritat d’inversió 1b “Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes” i així mateix en l’Eix 3 “Mejorar la Competitividad de las Pymes”, Prioritat d’Inversió 3b “Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovación”. 

El Programa de Comerç Minorista, en síntesi

¿T’interessa renovar i optimitzar la gestió d’allò que més coneixes: el teu establiment comercial? Assessors de comerç et fan recomanacions de millora, obrint la porta a que la Cambra acompanyi la implantació de solucions TIC o d’innovació al teu negoci, i t’ofereixen accions divulgatives i altres accions específiques.

El Programa de Comerç Minorista es materialitza a través de les següents accions:

- Diagnòstics d’innovació comercial gratuïts que analitzen diferents aspectes del teu establiment per identificar punts forts i dèbils en set àrees clau del negoci i proporcionar-te recomanacions de merchandising i servei al client. Amb aquest diagnòstic, l’empresa podrà accedir a la FASE II del Programa TIC Cámaras o del Programa InnoCámaras per optar als ajuts a la implantació de solucions, fent la Cambra el seguiment de la seva execució. 

Consulteu la descripció tècnica del Servei Diagnosi d’innovació comercial.    

- El Programa de Comerç Minorista també impulsa activitats divulgatives adreçades a comerciants i a emprenedors per contribuir a la capacitació i innovació del sector.

Accediu a informació sobre els Tallers de Comerç de Cambra de Barcelona.

- Finalment, el Programa de Comerç Minorista també té com a objectiu la dinamització de les vendes en zones comercials i ofereix ajudes per a projectes singulars de modernització comercial. 

Informeu-vos sobre el Programa de dinamització de les vendes a les zones i activitats comercials.

Informeu-vos sobre les ajudes per a l’execució de Projectes Singulars.

Presentació de sol·licituds

- A través de la Seu electrònica de la Cambra de Comerç de Barcelona

- A les adreces físiques de la Cambra de Barcelona especificades a la convocatòria.

Convocatòries del Programa de Comerç Minorista
Convocatòria del Programa de Comerç Minorista 2023 de selecció de Pimes i autònoms per al desenvolupament de Diagnòstics d'Innovació Comercial de la Cambra de Comerç de Barcelona.