Programa TICCámaras

Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Destinataris: PIMES (- 250 treballadors: - 50M€ facturació), micropimes i autònoms
Temàtica: TIC


Fons Europeu de Desenvolupament Regional          Una manera de fer Europa

El Programa TICCámaras s’inscriu en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya (en endavant POPE) , amb aplicació en el territori nacional, dins de l’Eix 2 “Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes”, en el marc del títol de la prioritat d’inversió “Desenvolupament de productes i serveis de TIC, comerç electrònic i una major demanda de TIC”, i que contribueix a la consecució de l’objectiu específic OE.2.2.1. “Desenvolupar l'economia digital, incloent el comerç electrònic, per al creixement, la competitivitat i la internacionalització de l'empresa espanyola”, estant cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), sent la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España l’Organisme Intermedi encarregat de la seva gestió.

El Programa TICCámaras, en síntesi

Necessites crear un web, una botiga en línia o donar a conèixer el teu negoci a través del màrqueting digital? Els nostres experts t'assessoren gratuïtament.  Tu tries el proveïdor i subvencionem part del desenvolupament.

El Programa TICCámaras es materialitza a través de les següents accions:

- FASE I: Diagnòstics TIC sense cost. Assessors tecnològics de Cambra de analitzen el nivell d'aprofitament de les tecnologies en el teu negoci i et recomanen opcions de millora relacionades amb productivitat, comerç electrònic i màrqueting digital.

- FASE II: Implantació de solucions. Tu tries quin proveïdor s'encarregarà del Pla personalitzat d’implantació sorgit de l’Informe de Recomanacions, i la Cambra farà el seguiment de la seva execució. El finançament de l’import elegible d’aquesta fase serà aportat en un 50% per FEDER i un 50% per l’empresa beneficiària, i l’ajuda màxima que es pot obtenir és de 3.500€

Consulteu la descripció tècnica del Servei Diagnòstic i acompanyament TICCámaras

El programa TICCámaras també contempla accions de difusió del coneixement, que comporta l’oferta de Tallers, jornades i sessions informatives.

Consulteu les Jornades, tallers i webinars eBusiness programats

Documentació sobre convocatòries tancades de TICCámaras

Convocatòria TICCámaras 22/05/2017  
         
Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa TICCámaras 2017

Convocatòria TICCámaras 01/06/2017  
         
Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa TICCámaras 2017 

Convocatòria TICCámaras 28/05/2018 
         
Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa TICCámaras 2018

Convocatòria TICCámaras 22/10/2018 
         
Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa TICCámaras 2018

Convocatòria TICCámaras 11/04/2019 
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa TICCámaras 2019

Convocatòria TICCámaras 13/09/2019 
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa TICCámaras 2019

Convocatòria TICCámaras 28/07/2020 - Empreses de Granollers, Montmeló, Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès (Barcelona)
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa TICCámaras 2020

Convocatòria TICCámaras 03/08/2020 
         
NOTA: La Cambra de Comerç de Barcelona comunica el tancament del termini de presentació de sol·licituds per aquest programa a data de publicació d’aquest anunci en haver-se esgotat el pressupost destinat a la seva execució
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa TICCámaras 2020

Convocatòria extraordinària TICCámaras 30/10/2020 
          Llistat provisional admesos i no admesos a sorteig - Convocatòria extraordinària TICCámaras 2020
          Anunci sorteig - Convocatòria extraordinària TICCámaras 2020
          Llistat definitiu admesos i no admesos a sorteig - Convocatòria extraordinària TICCámaras 2020
          Llistat de sol·licituds ordenades després de sorteig per a valoració - Convocatòria extraordinària TICCámaras 2020

Convocatòria TICCámaras 06/04/2021
         
NOTA: Anunci sobre rectificació a l'anunci sobre ampliació del pressupost d'ajuts del programa TICCámaras 2021, publicat al DOGC núm. 8442, de 23 de juny de 2021
          NOTA: La Cambra de Comerç de Barcelona comunica, a data de publicació d’aquest anunci, l’ampliació pressupostària per aquest programa 
         
Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa TICCámaras 2021

Convocatòria TICCámaras 19/07/2021
         
Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa TICCámaras 2021

Convocatòria TICCámaras 24/02/2022
         
NOTA: La Cambra de Comerç de Barcelona comunica el tancament anticipat d'aquesta convocatòria per esgotament dels fons disponibles
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa TICCámaras 2022

Convocatòria TICCámaras 28/07/2022
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa TICCámaras 2022

Convocatòria TICCámaras 09/02/2023
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa TICCámaras 2023

Presentació de sol·licituds

- A través de la Seu electrònica de la Cambra de Comerç de Barcelona
 

Convocatòries i documentació sobre el Programa TICCámaras