Programa Xpande digital

Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Destinataris: PIMES (menys de 250 treballadors i menys de 50M€ de facturació)
Temàtica: Internacionalització i TIC


Fons Europeu de Desenvolupament Regional          Una manera de fer Europa

El Programa Xpande digital s'inscriu en el marc de l'actuació “Suport a l'expansió internacional de la Pime” inclosa en el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya (en endavant POPE), en l'Objectiu temàtic 3 “Millorar la competitivitat de les Petites i Mitjanes empreses” Prioritat d'inversió 3d: El suport a la capacitat de les Pimes per créixer en els mercats regionals, nacionals i internacionals i per a implicar-se en processos d'innovació; i l'Objectiu Específic: OE.3.4.3. Promoure la internacionalització de les Pimes, per al seu desenvolupament en les categories de regions de “Transició”, “Menys desenvolupades” i “Més desenvolupades”, sent la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, l'Organisme Intermedi encarregat de la gestió del mateix. 

El Programa Xpande digital, en síntesi

Necessites un pla de posicionament digital per a mercats exteriors? T'ajudem a posicionar digitalment la teva empresa per competir en els mercats internacionals. Elaborem un pla d'acció de màrqueting digital personalitzat considerant els teus clients, producte, servei i país. Et facilitem orientació estratègica en funció del mercat al que et dirigeixes i del producte/servei que ofereixes, dotant-te de les eines per emprendre accions de màrqueting digital.

El Programa s'articula en dues fases:

- Fase I d'assessorament: anàlisi detallada de la teva empresa amb l'objecte de desenvolupar un informe de recomanacions i un pla d'acció en màrqueting digital internacional. Sense cost per l’empresa.

- Fase II d'ajuts per a la posada en marxa del pla de posicionament online de la teva empresa al mercat objectiu. L’ajuda màxima que es pot obtenir és de 2.000€.

Consulta la descripció tècnica del Servei Màrqueting digital internacional (Xpande digital).

Documentació sobre convocatòries tancades del Programa Xpande digital

Convocatòria Xpande digital 14/06/2017 
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande digital 2017 

Convocatòria Xpande digital 07/05/2018  
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande digital 2018 

Convocatòria Xpande digital 28/05/2019 
         
Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande digital 2019 

Convocatòria Xpande digital 07/09/2020
         
Anunci tancament convocatòria Xpande digital 2020
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande digital 2020

Convocatòria extraordinària Xpande digital 30/10/2020
          Llistat provisional admesos i no admesos a sorteig - Convocatòria extraordinària Xpande digital 2020
          Anunci sorteig - Convocatòria extraordinària Xpande digital 2020
          Llistat definitiu admesos i no admesos a sorteig - Convocatòria extraordinària Xpande digital 2020
          Llistat de sol·licituds ordenades després de sorteig per a valoració - Convocatòria extraordinària Xpande digital 2020

Convocatòria Xpande digital 07/04/2021
         
Anunci tancament convocatòria Xpande digital 2021
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande digital 2021

Convocatòria Xpande digital 24/02/2022
         
Anunci tancament convocatòria Xpande digital 2022
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande digital 2022

Convocatòria Xpande digital 09/02/2023
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande digital 2023

Convocatòria Xpande digital 11/04/2023
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa Xpande digital 2023

Convocatòria Xpande digital 11/03/2024

Presentació de sol·licituds

- A través de la Seu electrònica de la Cambra de Comerç de Barcelona
 

Convocatòries i documentació sobre el Programa Xpande digital