T'aproximem a empreses del sud, del centre i del nord d'Amèrica, i de Canadà
Eines per establir una estratègia global internacional
Tramitem el teu expedient de justificació simplificada d’origen
Som el teu Departament d'Internacional a temps parcial
COMERÇ INTERNACIONAL

Prepara’t per donar resposta a les exigències dels mercats internacionals 

La globalització ens ofereix oportunitats estratègiques de creixement i posicionament. La internacionalització és quelcom més que l’exportació, i demana a les empreses revisar i redissenyar els processos, entre altres, productius, logístics i financers.

Més d’una quinzena de cursos disponibles d’entre 6 i 20 hores, impartits per bons formadors, programats a les delegacions i a la seu central de Cambra Barcelona.

Perfecciona els teus coneixements en la gestió del comerç exterior
La factura electrònica per al comerç exterior
Gestiones operacions internacionals? Actualitza't!
Domina la complexitat d'aquestes operacions
Coneixes a fons la llei d'IVA que regula el comerç internacional?
Una anàlisi cas per cas
Coneix com funciona la logística marítima
Com emplenar-los, processos i fluxos, digitalització
KPIs en els departaments involucrats en el comerç internacional
Minimitza riscos i costos dominant els Incoterms
Coneix aquest mitjà de pagament i tanca operacions més segures
Coneix estratègies per millorar-los
Determinació i operativa. Documentació d'origen
Domines els processos administratius de la compravenda internacional?
Aprèn a utilitzar-los i implementar-los correctament
Assoleix l'excel·lència en gestió documental