El programa MED és un programa de cooperació transnacional cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Interreg MED dóna suport a l’intercanvi d’experiències, coneixement, i a la millora de les polítiques públiques entre autoritats nacionals, regionals i locals, amb altres actors territorials de les regions elegibles de l’àrea Mediterrània.
 

Millora de la col·laboració entre els clústers marítims mediterranis

Les pimes del sector marítim al Mediterrani comparteixen diversos reptes que afecten al seu potencial d’innovació. Entre alguns d’ells, una participació limitada en R+D+I, dificultats per accedir a finançament, poca disponibilitat a treballar amb altres sectors i poca col·laboració transnacional. No obstant això, el sector presenta avantatges competitius específics i té potencial per a la creació d'ocupació i el creixement a la regió. En aquest sentit, cal explotar millor les oportunitats desateses per impulsar la innovació transversal i transfronterera per afavorir el “creixement blau” (Blue Growth).

El projecte 4helix+ té per objectiu estimular la innovació intersectorial i transfronterera, i millorar la col·laboració entre els clústers marítims mediterranis dins de les seves quàdruples hèlixs i amb nous agents d'innovació no institucionals (fablabs, espais de coworking, hubs creatius, etc.) per establir noves aliances.

4helix + atorgarà 480.000 euros a almenys 48 projectes del sector marítim mitjançant el seu programa de xecs d'innovació. Amb la seva xarxa de socis transnacionals i els seus objectius, el projecte contribuirà a les estratègies macro regionals i les polítiques d'innovació rellevants de la UE.

El projecte està finançat pel Programa Interreg MED i el període d'execució s’iniciarà l'1 de febrer de 2018 fins el 31 de juliol de 2020.

Persona de contacte: Berta Pérez
europeanprojects@cambrabcn.org