El programa MED és un programa de cooperació transnacional cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Interreg MED dóna suport a l’intercanvi d’experiències, coneixement, i a la millora de les polítiques públiques entre autoritats nacionals, regionals i locals, amb altres actors territorials de les regions elegibles de l’àrea Mediterrània.
 

Suport a les PIMEs en el seu procés d'innovació

Les pimes són el motor econòmic i de creixement d’Europa i del Mediterrani. El seu potencial d’innovació juga un rol crític en la seva competitivitat i en el desenvolupament sostenible de la regió. Les pimes mediterrànies s’enfronten a reptes en el creixement de les seves empreses relacionats amb la manca de capacitat innovadora. La Innovació és el resultat de l’habilitat de generar idees creatives i posar-les a la pràctica. La creativitat és, doncs, clau per a facilitar-la.

El projecte CreaInnovation dóna suport a les pimes en el seu procés d'innovació oferint-los una metodologia -un procés d'innovació estructurat- i eines per convertir la creativitat en innovació, generant idees i models empresarials sostenibles.

El projecte fomenta la creació de Laboratoris Creatius on pimes, estudiants, universitats, autoritats públiques i altres grups d'interès estiguin dotats d'habilitats i estímuls per superar les barreres de la innovació, fomentant el seu potencial de creativitat. El projecte també desenvolupa un model d'avaluació de la sostenibilitat per a determinar el procés d'innovació desenvolupat i provat a escala econòmica, social i ambiental.

Finalment, es presentarà l'experiència a nivell polític amb l'objectiu d'impulsar un ecosistema regional que sistemàticament reforci la innovació de les pimes.

El projecte està finançat pel Programa Interreg MED i el període d'execució s’iniciarà l'1 de febrer de 2018 fins el 31 de juliol de 2020.

Persona de contacte: Berta Pérez
europeanprojects@cambrabcn.org