Projecte finançat pel programa Interreg Sudoe IVB a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Innovar amb l’ús de solucions TIC

L’objectiu del projecte CYBERSUDOE INNOV és estimular la innovació a les pimes a través de l'ús de noves tecnologies.

En funció de les oportunitats de negoci detectades, i en base a una diagnosi de la situació de partida de les empreses per part d’experts en TIC, a cada empresa es recomanen i s’implanten serveis d’acompanyament específics.

Documentació sobre el projecte