La gig economy es defineix com petits encàrrecs d’empreses a treballadors independents durant períodes curts on la temporalitat està molt present. La flexibilitat i la possibilitat de potenciar al màxim les capacitats creatives dels individus d’una banda, i la temporalitat, la incertesa i la precarietat laboral d’altra banda, representen les dues cares de la moneda de la gig economy. Sorprenentment, la societat té un coneixement escàs sobre aquesta realitat que es contraposa amb la necessitat creixent de gestionar aquest canvi en les relacions laborals, especialment pel que es refereix a la protecció i educació del joves.

Per tal de fer front a aquesta situació, neix el projecte Giggin’ Policy, coliderat pel Friesland College (NL) i el Learning Hub Friesland (NL) i amb un total de 10 socis de 5 països europeus. El projecte pretén posar el focus en l’efecte que la gig economy té en els joves. I per tal d’enfortir la seva posició es fomentaran entorns on els joves puguin participar en les estratègies econòmiques i laborals  de les regions involucrades; construir ponts entre els joves i les administracions per poder establir un canal de col·laboració estreta; donar suport a directius de centres educatius per afrontar, juntament amb els joves, aquesta situació; i dotar als joves, especialment els més vulnerables, d’eines per defensar-se de l’explotació laboral que pot arribar a provocar la gig economy.

El projecte va començar el 15 de gener 2021 i té una durada prevista de 3 anys, fins el 14 de gener de 2024.

Persona de contacte: Víctor Soria
vsoria@cambrabcn.org 

 
Documentació sobre el projecte