Key competences for mobility

El projecte Keymob està finançat pel programa Erasmus+. L'objectiu del projecte és desenvolupar la cooperació entre centres de formació, empreses, governs regionals i municipals per desenvolupar eines curriculars i els acords logístics i organitzatius necessaris per al desenvolupament de les competències transversals dels aprenents en un context de mobilitat internacional.

El projecte se centra principalment en els actors clau en la mobilitat internacional dels aprenents i en les institucions regionals i municipals i els organismes intermedis que necessàriament col·laboren en l'èxit d'aquesta mobilitat. En segona instància, es dirigeix als aprenents, per millorar la qualitat del seu aprenentatge de les competències transversals en un context internacional.

El principal resultat esperat del projecte és un consens entre les autoritats regionals, els centres de formació i els representants de les empreses per desenvolupar competències transversals dels alumnes en un context de mobilitat transnacional a les tres regions que participen en el projecte: Catalunya, Occitània, Baden-Württemberg i la ciutat de Chomutov. Aquest consens consistirà en un acord sobre els instruments necessaris per desenvolupar-lo.

El projecte Keymob finalitza el 31 de març de 2021. Els resultats assolits -quatre informes sobre diferents aspectes de les competències transversals adquirides pels participants en accions de mobilitat internacional- ja estan disponibles (els trobareu més a baix a l’apartat 'Documentació sobre el projecte').

La Part I -Competències Transversals en situacions de mobilitat- resumeix i integra les principals aportacions i propostes del projecte KEYMOB amb l'objectiu de promoure'n la difusió a tot Europa.

La Part II -Currículum de Competències Transversals en contextos de mobilitat transnacional- aporta un marc conceptual de classificació de les competències transversals que es poden desenvolupar en les experiències de mobilitat internacional.

En la Part III -Guia per al desenvolupament d’habilitats transversals en accions de mobilitat internacional- es presenta una Guia per a professors de centres de formació i tutors d’empreses sobre l’aplicació de criteris de qualitat per al desenvolupament d’habilitats transversals dels aprenents durant la seva estada de mobilitat internacional.

Finalment, la Part IV -Anàlisi de la mobilitat transnacional en estades d’estudiants d’FP en pràctiques (nivell regional i local)- presenta els resultats d’un estudi que mostra com la mobilitat dels estudiants de Formació Professional ajuda a desenvolupar les seves competències, tant tècniques com transversals, contribuint a millorar la seva ocupabilitat.

Persona de contacte: Josep Francí
jfranci@cambrabcn.org