Projecte cofinançat per la Comissió Europea a través del programa Connecting Europe Facility (CEF) de l’Agència Executiva d’Innovació i Xarxes (INEA - Innovation and Networks Executive Agency).

Eines i suport cap a l’adopció del futur estàndard europeu EN de facturació electrònica entre PIMEs

L’Agencia Europea INEA promou el fons CEF Telecom 2016 per tal  d’ajudar a les administracions públiques i a les empreses europees a adoptar o fer la transició al nou format de factura electrònica EN 16931 en els diferents Estats Membres.

La Directiva 2014/55/EU (relativa a la factura electrònica en la contractació pública) estableix les bases per a la creació d’aquest nou estàndard (o Norma Europea -EN-) a fi de disposar d’una norma comú de facturació electrònica a Europa (basada en estàndards preexistents) i facilitar d’aquesta manera l’ús massiu de la facturació electrònica en el sector públic. Aquesta Directiva estableix novembre del 2018 com a data límit per a l’adopció d’aquest estàndard per part dels diferents Estats Membres.

La nova norma té com a objectiu assegurar la interoperabilitat de les factures electròniques definint tres aspectes relacionats: el contingut de les factures (la semàntica), el format o llenguatge a utilitzar (la sintaxi) i el mètode d’enviament.

L’objectiu del projecte SMeTOOLS és donar suport a les pimes en els països del consorci (Espanya, Itàlia i Bèlgica) per a la implantació del nou estàndard europeu. Donat el grau de maduresa de la implantació de la factura electrònica en aquests països (que actualment ja tenen estàndards com facturae, e-FFF o fatturaPA), es desplegarà una solució adaptada al nou estàndard europeu i es proporcionaran llibreries open source per ajudar a adaptar els sistemes actuals que ja tinguin implementat algun dels estàndards vigents.

Objectius específics

1. Implementar el nou estàndard de factura electrònica Europeu en el portal web B2BRouter i les adaptacions necessàries per els països del consorci.

2. Proveir formació i tallers tècnics per donar a conèixer el nou estàndard i la infraestructura relacionada (eInvoicing DSI que inclou components, eines disponibles i mètodes de lliurament de les factures).

3. Proveir d’una llibreria open source per ajudar a les companyies (que vulguin automatitzar els seus processos de negoci) a integrar-se a través de proveïdors de serveis amb el nou estàndard i la infraestructura relacionada (eInvoicing DSI).

4. Promoure l’ús de la nova norma i de la infraestructura relacionada (eInvoicing DSI) en escenaris B2B.

5. Promoure la facturació electrònica transfronterera a través d’esdeveniments, tallers i seminaris.

6. Proveir d’un servei de suport les pimes en l’ús del nou estàndard de factura electrònica.

Persona de contacte: Vicente Atienza 
vatienza@cambrabcn.org 

Documentació sobre el projecte