Seguiment sistemàtic del l'evolució de l'economía catalana
T'ajudem a prendre decisions estratègiques que millorin el teu negoci
Facilitem la tramitació del teu visat de forma còmoda, ràpida i segura
ISO 9001 i altres certificats de qualitat específics internacionalment reconeguts
ALTRES CERTIFICATS
Expedim els certificats que necessites en la teva activitat mercantil.  
Acreditem la teva empresa segons estàndards de la UE
Certifiquem que la teva empresa està inscrita al nostre cens públic
Certifiquem les pràctiques comercials de la teva empresa
Acreditem la teva solvència comercial
Acreditem la notorietat de la teva marca