La Cambra de Comerç de Barcelona ofereix a les empreses un catàleg variat de possibilitats de patrocini, per donar resposta a les necessitats de posicionament de marca i de màrqueting directe dels seus clients.

Consulteu les opcions de Patrocinis i Partenariats de Cambra Barcelona

Patrocinar serveis regulars a emprenedors i empreses

Poden ser patrocinadores de la Cambra de Barcelona les empreses i entitats interessades en associar la seva imatge de marca a l’activitat regular de la Cambra orientada a empreses. 
 
La primera de les tres modalitats de patrocini de la Cambra de Barcelona permet assolir avantatges promocionals per la via d’obtenir presència de marca de línies de serveis a les empreses de caràcter divers:
 

- Serveis d’Internacionalització

- Serveis d’Innovació

- Serveis de Comerç i Turisme

- Serveis d’Emprenedoria

- Serveis per a Joves

- Serveis per a Dones

- Formació d’empresaris i directius

- Serveis de Finançament

- Serveis TIC 

Patrocinar activitats per a empreses, organitzades ad hoc

També poden ser patrocinadores de la Cambra de Barcelona les empreses i entitats interessades en promoure accions específiques, adreçades a segments específics d’empreses.

La segona de les tres modalitats de patrocini de la Cambra de Barcelona està concebuda per a empreses que busquen clients, i permet arribar a acords puntuals amb Cambra de Barcelona per invertir en l’organització d’actes de trobada d’empreses, de demostració de productes i de publicitat a través dels diversos canals digitals gestionats per la Cambra de Barcelona.

Aquesta modalitat de patrocini és la seleccionada per empreses amb objectius comercials específics i comporta determinar amb detall quines opcions poden orquestrar-se a Barcelona ciutat, a les diverses ciutats del territori amb punts de servei de la Cambra i als diversos canals de comunicació per valorar i acordar les responsabilitats, els riscos i els guanys que corresponen a cadascuna de les parts.

- Sessions de Negoci

- Tallers eBusiness

- Sessions iBusiness

- eBusiness Networkings

- Trobades Cambra

Com guanyar clients amb la Cambra de Barcelona?

Patrocinar actes, serveis i actius corporatius

La responsabilitat de promoció de l'activitat econòmica i la defensa dels interessos generals de les empreses exercida per la Corporació comporta l’organització d’actes de trobada d’empreses, entitats i administracions; esdeveniments de reflexió, diàleg, networking i reconeixement amb àmplia cobertura mediàtica.

La tercera de les tres modalitats de patrocini de la Cambra de Barcelona sol interessar als departaments de màrqueting d’empreses i organitzacions que volen posicionar la seva imatge de marca amb la de la Corporació.

Aquests patrocinadors valoren l’interès que desperten els actes corporatius de Cambra Barcelona, les publicacions econòmiques regulars o extraordinàries produïdes pel Gabinet d’Estudis. I inclús els espais i altres actius de caire institucional de la Corporació.

Dia de la Cambra

Dia de la Cambra al territori

Premi Llotja

“Mediterranian Week of Economic Leaders”

Sol·liciti més informació

Podeu sol·licitar una reunió per conèixer en profunditat les modalitats disponibles i condicions. Contacteu sense compromís amb:

Institucions i Relacions corporatives
Cambra de Comerç de Barcelona
Diagonal 452 - 08006 Barcelona
Tel: (+34) 934 169 505
lmunoz@cambrabcn.org