President del Consell del Garraf: Sr. Xavier Montserrat Bages

Membres del Consell d’empreses del Garraf

Sr. Xavier Montserrat Bages - FINDING HEADS CATALONIA SLU

Sr. David Andreu Domingo - INGENIERIA Y SUMINSTROS PROFESIONALES, SL

Sra. Julia Díaz Ortega

Sr. Pau Matas Carbonell - GRUP M.A., SL

Sr. Xavier Vallès Medina - ELECTRICITAT JC VILANOVA, SL

Seu de la Cambra del Garraf

C/ Sant Pere, 38
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: 934 169 300 - ext. 1040
garraf@cambrabcn.cat

Municipis de la demarcació de la Cambra del Garraf

Canyelles
Cubelles
Olivella
Sant Pere de Ribes
Sitges
Vilanova i la Geltrú

Informació econòmica

La comarca del Garraf té una superfície de 185,1 km2, el 2,4% de la superfície de la demarcació de Barcelona, i està integrada per 6 municipis. Vilanova i la Geltrú n’és la capital.

A finals del 2021 la comarca comptabilitzava 3.963 empreses (comptes de cotització), un 3,3% més respecte a l’any anterior i el 2,3% de les empreses de la demarcació de Barcelona.

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l'empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca va augmentar un 5,5% el 31 de desembre de 2021 respecte a l’any anterior fins als 35.775, la segona xifra més elevada per a un mes de desembre des del 2008 (només per darrere de la del 2019). 

Segons règim d’afiliació, el 68% són assalariats i el 32% autònoms. Quant a la grandària de l’empresa, el 71% dels assalariats es troben a empreses de fins a 50 treballadors, el 22% a empreses de 51 a 250 treballadores i el 7% a empreses de més de 250 treballadors. La dimensió mitjana és de 6,1 treballadors assalariats per empresa, per sota dels 12,5 del conjunt de la demarcació de Barcelona.

Pel que fa als sectors econòmics, el sector primari aplega el 0,3% dels llocs de treball (assalariats i autònoms) de la comarca (el mateix percentatge que la mitjana provincial), la indústria el 12% (13,5% de mitjana a la demarcació). Els llocs de treball a la construcció suposen el 9,4% del total de la comarca, el segon percentatge comarcal més elevat (només per darrere del 10,4% del Berguedà). Els serveis presenten un pes del 78,4% (el 80,6% de mitjana a la demarcació).

Segons la base de dades SABI (Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics), 29 de les 50 empreses líders en facturació del Garraf el 2019-2020 són exportadores i/o importadores, i el 62% d’aquestes s’ubiquen a Vilanova i la Geltrú. Quatre de les cinc primeres empreses per facturació pertanyen al sector industrial: Prysmian Spain, SA (fabricació de fils i cables electrònics i elèctrics), Grupo Componentes Vilanova, SL (fabricació de components per a vehicles de motor), Mahle SAU, SL (fabricació de components per a vehicles de motor) i Biotrading 2007 (fabricació d'altres productes bàsics de química orgànica), i la tercer l’empresa de serveis Biotrading comercialitzadora (comerç a l'engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars).

Informe trimestral del teixit empresarial i mercat de treball al Garraf

L'activitat de la Cambra territorial del Garraf

Les segones jornades d'Economia del Garraf i l'Alt Penedès van centrar el seu focus en els reptes energètics que afronten les dues comarques. Aquí pots visionar les principals conclusions que va aportar l'equip de ponents.

L'esdeveniment compta amb l'organització de la Cambra territorial de l'Alt Penedès, la Cambra territorial del Garraf, la Federació Empresarial del Gran Penedès i NODE Garraf.