President del Consell del Garraf: Sr. Àngel Font Fabra

Membres del Consell d’empreses del Garraf

Sr. Àngel Font Fabra - INDUSTRIAL NÀUTICA CATALANA, SL

Sr. Salvador Durán Romeu

Sra. Marta Bueno Tirado

Seu de la Cambra del Garraf

C/ Sant Pere, 38
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: 902 448 448 - ext. 1040
garraf@cambrabcn.cat

Municipis de la demarcació de la Cambra del Garraf

Canyelles
Cubelles
Olivella
Sant Pere de Ribes
Sitges
Vilanova i la Geltrú

Informació econòmica

La comarca del Garraf té una superfície de 185 km2, el 2,4% de la superfície de la província de Barcelona, i està integrada per 6 municipis. Vilanova i la Geltrú n’és la capital.

A finals de 2014 hi havia 3.762 empreses localitzades al Garraf, un 5,5% més que l’any 2013.

L’estructura del teixit empresarial està dominada per la petita empresa, i específicament per la microempresa: el 82,2% de les empreses tenen menys de 5 treballadors, el 16,4% entre 6 i 59, el 1,2% entre 51 i 250, i el 0,1% més de 250. La dimensió mitjana és de 5,6 treballadors per empresa, inferior a la del conjunt provincial i la segona menor entre les comarques barcelonines, només per davant del Berguedà.

El teixit empresarial destaca per la seva terciarització. El percentatge d’empreses del sector serveis (84,3%) és superior a la mitjana provincial, només per darrere del Barcelonès. En canvi, amb el 6,1% d’empreses industrials, el Garraf és la segona comarca menys industrialitzada, per darrere del Barcelonès.

Tots els sectors han augmentat el seu nombre d’empreses, destacant el 14,2% de la construcció i el 5,1% de la industria, que van presentar pèrdues importants l’any anterior (-11,9% i -4,4% respectivament). Per la seva banda, el nombre d’empreses de serveis augmenta en un 4,6%.

El 47,8% de les empreses es troben a Vilanova i la Geltrú i el 27,7% a Sitges.

Segons la base de dades SABI (Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics), el 2013 el Garraf compta amb 15 empreses amb un import net de la xifra de vendes superior als deu milions d’euros. El 28% de les 200 primeres empreses són exportadores i/o importadores, la segona comarca barcelonina amb un menor percentatge. Aquest fet és conseqüència d’una estructura més orientada a la construcció i als serveis, amb menys vocació exportadora que la indústria.

Tot i així, quatre de les cinc primeres empreses per facturació pertanyen al sector industrial: Prysmian Spain, SA (fabricació de fils i cables electrònics i elèctrics), Grupo Componentes Vilanova, SL i Mahle, SA (fabricació de components per a vehicles de motor), Destilerías MG, SL (fabricació de begudes), i una empresa de serveis: Compañía internacional para la financiación de la distribución, SA.

Recull estadístic del Garraf