President del Consell de L’Hospitalet de Llobregat: Sr. Jordi Monrós Ibáñez

Membres del Consell d’empreses de L’Hospitalet de Llobregat

Sr. Jordi Monrós Ibáñez - MORAL I MONRÓS ASSOCIATS, SLP

Sr. Antoni Mondragon Devesa - FASTAXI, SL

Sr. Francesc Pahissa Pie - PAHISSA I PIE, SL

Sr. Santiago Ballesté Clofent - ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DEL BAIX LLOBREGAT i L’HOSPITALET

Sra. Elisabet Parés Albors - PROYECTO STENDHAL, SL

Seu de la Cambra de l'Hospitalet de Llobregat

Gornal Activa
C/ Can Tries, 20
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Tel.: 902 448 448 - ext. 1034
hospitalet@cambrabcn.cat 

Informació econòmica

El municipi de L’Hospitalet de Llobregat té una superfície de 12,4 km2 i una població de 252.171 habitants l’any 2015. Per tant, la densitat del municipi és de 20.336 hab./km2, la més alta de tots els municipis de Catalunya, fins i tot de Barcelona.

El nombre d’empreses censades en el municipi és de 5.436 l’any 2015, que representa el 3% del total de la província de Barcelona, segons dades dels comptes de cotització de la seguretat social.

Anuari Estadístic de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat - 2014