President del Consell de l’Hospitalet de Llobregat: Sra. Elisabet Parés Albors

Membres del Consell d’empreses de l’Hospitalet de Llobregat

Sra. Elisabet Parés Albors - PROYECTO STENDHAL, SL

Seu de la Cambra de l'Hospitalet de Llobregat

Gornal Activa
C/ Can Tries, 20
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Tel.: 934 169 300 - ext. 1034
hospitalet@cambrabcn.cat 

Informació econòmica

El municipi de l’Hospitalet de Llobregat té una superfície de 12,4 km2 i una població de 264.657 habitants l’any 2021. Per tant, la densitat del municipi és de 21.343 hab./km2, la més alta de tots els municipis de Catalunya, fins i tot de Barcelona.

El nombre d’empreses (comptes de cotització) en el municipi va ser de 5.423 a finals del 2021, que representa el 3,1% del total de la demarcació de Barcelona, segons dades dels comptes de cotització de la seguretat social.

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l'empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) al municipi va augmentar un 0,6% a finals de 2021 respecte a l’any anterior fins a les 100.917, la segona xifra més elevada per a un mes de desembre des del 2008 (només per darrere de la del 2019). 

Segons règim d’afiliació, el 87% són assalariats i el 13% autònoms. Quant a la grandària de l’empresa, el 30% dels assalariats es troben a empreses de fins a 50 treballadors, el 20% a empreses de 51 a 250 treballadores i el 50% a empreses de més de 250 treballadors. La dimensió mitjana és de 16,2 treballadors assalariats per empresa, per sobre dels 12,5 del conjunt de la demarcació de Barcelona.

Pel que fa als sectors econòmics, la indústria aplega el 9% dels llocs de treball (assalariats i autònoms) de la comarca (13,5% de mitjana a la demarcació), la construcció suposa el 6% del total d’afiliacions a la comarca i els serveis un 85% (el 80,6% de mitjana a la demarcació).

Segons la base de dades SABI (Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics), 32 de les 50 empreses líders en facturació de l’Hospitalet el 2019-2020 són exportadores i/o importadores. Les tres principals empreses són: Antoni Puig (fabricació de perfums i productes de cosmètica), Nissan Iberica (Venda d'automòbils) i Affinity Petcare (fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de companyia).

Informe trimestral del teixit empresarial i mercat de treball a l’Hospitalet de Llobregat