Les Comissions consultives i els Grups de treball són òrgans d'assessorament del Ple, del Comitè Executiu i del President/a. La seva missió és informar regularment els òrgans de govern sobre els assumptes que la Cambra considera rellevants.

Els seus components poden ser electors de la Cambra, i aquells qui per raó de la seva experiència es consideri que poden contribuir de manera útil a les tasques corporatives.

Comissions consultives

Comissió d’Assumptes Jurídics i Fiscals
President: Sr. Antoni Fitó Baucells
Vicepresident: Sr. Pau Bestit Eickermann

Comissió de Comerç
President: Sr. Àngel Lázaro Amorós

Comissió d’Emprenedoria i Start-ups
President: Sr. Albert Pijuan Sala

Vicepresident: Sr. Jaume Aragall Clavé

Comissió d’Espai i Aeronàutica
Presidenta: Sra. Mònica Roca Aparici
Vicepresidenta: Sra. Mercè Martí

Comissió d’Esports
Presidenta: Sra. Raquel Morera Ibáñez

Comissió de Finançament Empresarial
President: Sr. Pau Bestit Eickermann
Vicepresident: Sr. Jordi Pomarol Clotet

Comissió de Formació
Presidenta: Sra. Montserrat Soler Prat
Vicepresidenta: Sra. Elisabet Camprubí Homs

Comissió d’Indústria i Energia
President: Sr. Pere Barrios Sturlese
Vicepresident: Sr. Pere Gran Fernández

Comissió d’Infraestructures, Transports i Mobilitat
President: Sr. Josep Mateu Negre
Vicepresident: Sr. Xavier Sunyer Deu

Comissió d’Internacionalització
Presidenta: Sra. Elisabet Camprubí Homs

Comissió de Responsabilitat Social
President: Sr. Àngel Giralt Puig

Comissió de Salut
Presidenta: Sra. Núria Bosch Sagrera
Vicepresident: Sr. Manuel del Castillo Rey

Comissió de Sostenibilitat i Medi Ambient
Presidenta: Sra. Maria Català Rovirosa

Vicepresident: Sr. Jordi Cortinas Pineda

Grups de treball

Grup de Treball Candidatura JJOO Pirineus - Barcelona
President: Sr. Carles Tusquets Trias de Bes

Grup de Treball Delegacions
President: Sr. Pere Antentas Costa

Grup de Treball eCommerce i Km 0
 

Grup de Treball Gestió Forestal
Presidenta: Sra. Montserrat Soler Prat

Grup de Treball Increment d’ingressos i finançament
President: Sr. Jesús Serra Motas 
Vicepresident: Sr. Jordi Pomarol Clotet

Grup de Treball Licitacions
 

Grup de Treball Nou Edifici
President: Sr. Jordi Pomarol Clotet
Vicepresident: Sr. Pau Bestit Eickermann

Grup de Treball Sector Porcí
Presidenta: Sra. Montserrat Soler Prat

Grup de Treball Sistema de Consultes i Cens
Presidenta: Sra. Mònica Roca Aparici
Vicepresidenta: Sra. Montserrat Soler Prat