Les Comissions consultives i els Grups de treball són òrgans d'assessorament del Ple, del Comitè Executiu i del President/a. La seva missió és informar regularment els òrgans de govern sobre els assumptes que la Cambra considera rellevants.

Els seus components poden ser electors de la Cambra, i aquells qui per raó de la seva experiència es consideri que poden contribuir de manera útil a les tasques corporatives.

Comissió de Comerç i Restauració
President: Sr. Enric Bordas i Santacreu
Vicepresident: Sr. Antoni Torres i Vergara
 
Comissió de Cultura
President: Sr. Eloi Planes i Corts

Vicepresident: Sr. Pau Bestit i Eickermann

Sr. Eduard Balaguer Armengol
Acadèmia de la Música Catalana

Sra. Montserrat Bou

Productors Audiovisuals Federats (PROA)

Sra. Judith Colell Pallarès
Acadèmia del Cinema Català

Sra. Maria Duran Redondo
Associació de Promotors Musicals (APM)

Sra. Maite Esteve Torra
Fundació Catalunya Cultura

Sr. Josep Lafarga Sarrià
Cambra del Llibre de Catalunya

Sr. Marià Marín i Torné
Gremi de Llibreters de Catalunya

Sra. Victòria Morales Vicén
Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC)

Sr. Benito Padilla Chicano
Gremi de Galeries d’Art de Catalunya

Sra. Txell Remolins
Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA)

Sra. Maria Pilar Sierra Artieda
Gremi de Cinemes de Catalunya

Sra. Maribel Tomás Grau
Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya (CIATRE)

Sra. Carmen Zapata
Associació de Sales de Concert de Catalunya (ASSAC)

Comissió d'Emprenedoria i Start-ups
President: Sr. August Tarragó i Sàbat
Vicepresident: Sr. Xavier Comerma i Carbonell

Comissió d'Espai
Presidenta: Sra. Mònica Roca i Aparici
Vicepresident: Sr. Francesc Gómez i Martínez

Comissió de Formació
President: Sr. Miguel Carlos Camí i Sánchez
Vicepresident: Sr. Joan Maria Vila i Farràs

Comissió d'Indústria
President: Sr. Jaume Carol i Pañach

Comissió d'Infraestructures, Transport i Mobilitat
Vicepresident: Sr. Jesús Lozano i Gil
Vicepresident: Sr. Ignasi Sayol i Santamaria

Sr. Jordi Díez i Díez
Saba Aparcamientos SA

Comissió d'Internacionalització

 
Comissió de Salut
President: Sr. Antoni Torres i Vergara
Vicepresidenta: Sra. Marta Gento i Senallé