El Consell Assessor està format per persones -no membres del Ple- amb notables coneixements o experiència en les matèries pròpies de la Cambra, i la seva funció és assessorar els òrgans de govern sempre que aquests ho considerin necessari.