El Ple és l'òrgan suprem de govern i representació de la Cambra.

Està integrat per 40 membres elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret entre tots els electors i electores de la Cambra, per 14 membres en representació de les empreses de major aportació voluntària i per 6 membres elegits pel Ple a proposta de les organitzacions empresarials més representatives.

Representants del Ple de Cambra Barcelona, per grups d'activitat empresarial

Grup 1. INDÚSTRIES EXTRACTIVES; NO METÀL·LIQUES; PETROLI; ENERGIA I AIGUA

Catgas Energia, SA - Lleonard-Sebastià Martínez Regales

Grup 2. EXTRACCIÓ; PRODUCCIÓ DE METALLS; PRODUCTES METÀL·LICS; MAQUINÀRIA I EQUIPS

Categoria 1
Recam Laser, SL - Pere Barrios Sturlese

Categoria 2
Josep Muntal, SL - Mònica Masramon Leiva

Grup 3. INDÚSTRIES TÈXTILS; CONFECCIÓ, CUIR I CALÇAT; INDÚSTRIES DEL PAPER; ARTS GRÀFIQUES I SUPORTS ENREGISTRATS

Integración de Sistemas Wen, SL - Alfons Comas Fuster

Grup 4. INDÚSTRIA QUÍMICA; CAUTXÚ I PLÀSTIC

Categoria 1
Lluch Essence, SL - Sofia Lluch Saunier

Categoria 2
Ecoplastic Design, SL - Jordi Cortinas Pineda

Grup 5. MATERIALS DE TRANSPORT

Truckcat, SL - Josep Sallent Comas 

Grup 6. FUSTA; SURO I ALTRES MANUFACTURES; INDÚSTRIES DE L’ALIMENTACIÓ; BEGUDES I TABAC

Jaume Giró i Giró, SL - Pere Alemany Miralpeix

Grup 7. CONSTRUCCIÓ

Categoria 1
Ràpid i Segur Assistència de la Llar, SL - Jesús Serra Motas

Categoria 2
Instaquatre, SL - Guillem Soldevila Elias

Grup 8. COMERÇ I REPARACIONS

Categoria 1
Cotxes Rovira, SL - Jaime Rovira Rodes

Categoria 2
Iniciatives Canadell, SLU - Joan Canadell Bruguera

Categoria 3
Jula Lloguers, SL - Carles Valls Arnó

Categoria 4
Implica2 Consulting y Servicios, SL - Jordi Pomarol Clotet

Categoria 5
Bonpreu, SAU - Joan Font Fabregó

Categoria 6
Saileforners, SL - Xavier Sunyer Déu

Categoria 7
Núria Bosch Sagrera  

Categoria 7
Llonch Clima, SL - Tacià Fité Pinyol

Grup 9. HOSTALERIA

Categoria 1
Hipercafe, SLU - Artemi Nolla Pujol

Categoria 1
Restaurante Palou, SA - Pere Chías Suriol

Categoria 2 
Consultoria d'Espais Nuri i Sergi, SL - Alba Bosch Bosch

Grup 10. TRANSPORTS; EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS

Categoria 1
Autocares Julià, SL - José Francisco Adell Duacastella 

Categoria 2
Cartridges Systems, SLU - Raquel Morera Ibáñez 

Categoria 3
Infinit Air SL - Mercè Martí Inglada

Grup 11. MEDIACIÓ FINANCERA

Categoria 1
Trea Capital Partners SV, SA - Carlos Javier Tusquets Trias de Bes 

Categoria 2
Ferrer y Ojeda Asociados Correduría de Seguros, SL - Luis Ferrer Gaya 

Grup 12. ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES I DE LLOGUER; SERVEIS EMPRESARIALS

Categoria 1
IM Projects, SL - Àngel Lázaro Amorós

Categoria 2
Bacus Eventos Sociales, SL - Maria Català Rovirosa

Categoria 3
Pere Quart, SL - Antoni Fitó Baucells

Categoria 4
Inmobiliaria Colonial Socimi, SA - Pedro Viñolas Serra

Categoria 4
Nubur XXI, SL - Roser Xalabarder Sagalés

Categoria 4
Vistadome, SL - Jaume Aragall Clavé

Categoria 5
Isardsat, SL - Mònica Roca Aparici

Categoria 6
The Black Swan Family Office, SLU - Roger Fatjó Magem

Grup 13. ALTRES SERVEIS DESTINATS A LA VENDA

Categoria 1
Elisabet Camprubí Homs

Categoria 2
Hospital Sant Joan de Déu - Manuel del Castillo Rey

Categoria 3
Arriska, SL - Pau Bestit Eickermann

Categoria 4
Balneario Termas Victoria, SA - Joan Anglí Sallarés

Categoria 5
Industrial Náutica Catalana, SL - Àngel Font Fabra

Categoria 6
Grup d'Animadors Professionals, SL - Albert Pijuan Sala

Representants de les empreses de major aportació voluntària

Banc de Sabadell, SA - Xavier Comerma Carbonell

Banco Mediolanum, SA - Igor Garzesi

CaixaBank, SA - Patrícia Trillo Fox

Criteria Caixa, SAU - Josep Maria Coronas Guinart

Deloitte Advisory, SL - Raimon Ripoll Giralt

Gremi d'hotels de Barcelona SLU - Eduardo Torres Guals

Indra Sistemas, SA - Manel Brufau Niubó

PricewaterhouseCoopers, SL - Juan Ignacio Marull Guasch

Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) - Josep Mateu Negre

SA Damm - Federico Segarra Gurria

Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU - Ricard Frigola Pérez

Membres del Ple de la Cambra elegits a proposta de les organitzacions empresarials

La relació de membres del Ple de la Cambra elegits a proposta de les organitzacions empresarials més representatives Foment-FEPIME i PIMEC és la següent:

1- Anna Cornadó Vidal
2- Anna de Quirós Almorín
3- Martina Font Olivé
4- Jaume Roura Calls
5- Emili Rousaud Parés
6- José María Torres García