El Ple és l'òrgan suprem de govern i representació de la Cambra.

Està integrat per 52 membres elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret entre tots els electors i electores de la Cambra, per 2 membres en representació de les empreses de major aportació voluntària i per 6 membres elegits pel Ple a proposta de les organitzacions empresarials més representatives.

Representants del Ple de Cambra Barcelona, per grups d'activitat empresarial

Grup 1. INDÚSTRIES EXTRACTIVES; NO METÀL·LIQUES; PETROLI; ENERGIA I AIGUA

              Factor Energia, SA - Sr. Emili Rousaud Parés

Grup 2. EXTRACCIÓ; PRODUCCIÓ DE METALLS; PRODUCTES METÀL·LICS; MAQUINÀRIA I EQUIPS

              Categoria 1
              La Farga Yourscoppersolutions, SA - Sr. Josep Oriol Guixà i Arderiu

              Categoria 2
              Solar Box Batteries, SL - Sr. Marc Navarri Ginestà

Grup 3. INDÚSTRIES TÈXTILS; CONFECCIÓ, CUIR I CALÇAT 

              Textil J. Balaguer, SA - Sra. Ariadna Balaguer Fontclara

Grup 4. INDÚSTRIES DEL PAPER; ARTS GRÀFIQUES I SUPORTS ENREGISTRATS

              Norprint, SL - Sr. Joan Nogués Galcerán

Grup 5. INDÚSTRIA QUÍMICA; CAUTXÚ I PLÀSTIC

              Categoria 1
              Lluch Essence, SLU - Sra. Sofia Lluch Saunier

              Categoria 2
              Cepex, SA - Sr. Jaume Carol Pañach

Grup 6. MATERIALS DE TRANSPORT

              Fico Cables, SAU - Sr. Xavier Pujol Artigas

Grup 7. FUSTA; SURO I ALTRES MANUFACTURES; INDÚSTRIES DE L’ALIMENTACIÓ; BEGUDES I TABAC

              Santacreu 2000, SL - Sr. Enric Bordas Santacreu

Grup 8. CONSTRUCCIÓ

              Categoria 1
              Aquablau Solucions, SL - Sra. Maria Lourdes Botifoll i Julià 

              Planes 2000, SL - Sr. Eduard Torres Guals

              Categoria 2
              Sogesa Instalaciones Integrales, SAU - Sr. Carles Bescós Casademunt 

Grup 9. COMERÇ I REPARACIONS

              Categoria 1
              Auto Taller Pròxim, SL - Sr. Celso Besolí Capdevila 

              Categoria 2
              Ferran i Ferran Associats, SLU - Sra. Carme Ferran Sanz

              Tarpuna, SCCL - Sr. Josep Maria Vallès i Casanova

              Categoria 3
              Casa Ametller, SL - Sra. Marta Angerri Feu

              Categoria 4
              Implica2 Consulting y Servicios, SL - Sr. Jordi Pomarol Clotet

              Categoria 5
              Kilòmetre Mediterrani, Cooperativa d'Avituallament i Transport, SCEL - Sr. Pere Pugès i Dorca 

              Sr. Jordi Arias Pérez 

              Categoria 6
              Clickame Networks, SL - Sr. Esteve Blanch Barrot 

              Categoria 7
              Sra. Marta Gento Senallé

              Sr. Antonio Torres Vergara  

Grup 10. HOSTALERIA

              Categoria 1
              Mingo Gastronomia, SL - Sr. Domingo Morilla Ribelles

              Random Victoria, SL - Sr. Alejandro López Ribera

              Ofisol 2000, SL - Sr. Salvador Vendrell Melendo

              Categoria 2 
              Promoción Hotelera Layetana, SA - Sr. Jordi Clos Llombart 

Grup 11. TRANSPORTS; EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS

              Categoria 1
              Sr. Olivier Contel Aguilera 

              Categoria 2
              Lotrans Portes, SL - Sr. Jesús Lozano Gil 

              Urbex Expres, SL (Biomedical Logistics) - Sr. Francisco José Gómez Martínez

              Categoria 3
              Saba Aparcamientos, SA - Sr. Jordi Díez Díez

Grup 12. MEDIACIÓ FINANCERA

               Categoria 1
               Banco de Sabadell, SA - Sr. Xavier Comerma Carbonell 

               Categoria 2
               Ferrer & Ojeda Asociados Correduría de Seguros, SL - Sr. Luis Ferrer Gaya 

Grup 13. ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES I DE LLOGUER; SERVEIS EMPRESARIALS

               Categoria 1
               Industrial Processes Outsourcing Services, SL - Sr. Ignasi Sayol i Santamaria 

               Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris (ACEDE) - Sr. Pep Garcia Garcia

               Categoria 2
               LF Channel, SL - Sra. Imma Folch Lázaro 

               Catmedia Global, SL - Sr. Joan Puig Cordon

               Categoria 3
               Sr. Guillem Soldevila Elias

               Invesjel, SL - Sr. Gabriel Jené Llabrés 

               Categoria 4
               Vistadome, SL - Sr. Jaume Aragall Clavé 

               Nubur XXI, SL - Sra. Roser Xalabarder Sagalés

               Pere Quart, SL - Sr. Antoni Fitó i Baucells

               Categoria 5
               Avantges Outsourcing, SLU - Sra. Elisabet Camprubí i Homs 

                Isardsat, SL - Sra. Mònica Roca i Aparici

               Categoria 6
               Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona - Sr. Vicenç Hernández Reche

Grup 14. ALTRES SERVEIS DESTINATS A LA VENDA

               Categoria 1
               Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya - Sr. Joan Maria Vila Farràs

               Stucom, SA - Sr. Miguel Carlos Camí Sánchez 

               Categoria 2
               Fundació Privada Pro-disminuïts Psíquics Finestrelles - Sr. Josep Santacreu i Bonjoch 

               Categoria 3
               Arriska, SL - Sr. Pau Josep Bestit Eickermann 

               Categoria 4
               Balneario Termas Victoria, SA - Sr. Xavier Sunyer Deu

               Guapissima Num.1, SL - Sr. Marc Carol Bruguera 

               Categoria 5
               Gym Online GR2020, SL - Sra. Isabel Pérez Espinosa

               Categoria 6
               Llop Gestió Esportiva, SL - Sr. August Tarragó i Sàbat 

Representants de les empreses de major aportació voluntària (2)

Les dues vocalies d'aquest grup estan vacants. 

Membres del Ple de la Cambra elegits a proposta de les organitzacions empresarials

La relació de membres del Ple de la Cambra elegits a proposta de les organitzacions empresarials més representatives Foment-PIMEC és la següent:

1- Anna Cornadó Vidal
2- Martina Font Olivé
3- Emma Gumbert Jordan
4- Miquel Martí Escursell
5- Juan Ignacio Marull Guasch 
6- Eloy Planes Corts