El Ple és l'òrgan suprem de govern i representació de la Cambra.

Està integrat per 60 membres elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret entre tots els electors de la Cambra, i per 9 membres elegits pel Ple a proposta de les organitzacions empresarials més representatives.

Representants del Ple de Cambra Barcelona, per grups d'activitat empresarial

Grup 1. INDÚSTRIES EXTRACTIVES NO METÀL·LIQUES, PETROLI, ENERGIA I AIGUA

Hormigones y Bombeos Soluciones, SA

Grup 2. EXTRACCIÓ, PRODUCCIÓ DE METALLS, PRODUCTES METÀL·LICS, MAQUINÀRIA I EQUIPS

Categoria 1, subcategoria A
Roca Sanitario, SA - Ramon Asensio Asensio

Categoria 1, subcategoria B
La Farga Rod, SL - José Oriol Guixà Arderiu

Categoria 2
Industrias Metalúrgicas Jem, SA - Joaquim Morell i Miró

Categoria 3
Inmobiliaria Pietor, SA - Josep González i Sala

Grup 3. INDÚSTRIES TÈXTILS, CONFECCIÓ, CUIR I CALÇAT

Enrique Ballús, SL - Javier Morera Llovera

Grup 4. INDÚSTRIES DEL PAPER, ARTS GRÀFIQUES I SUPORTS ENREGISTRATS

Ediciones Vicens Vives, SA - Pere Vicens i Rahola

Grup 5. INDÚSTRIA QUÍMICA, CAUTXÚ I PLÀSTIC

Categoria 1
Abelló Linde, SA - Isidro Abelló Riera

Categoria 2
Esteve Pharmaceuticals, SA - Eugeni Sedano Monasterio

Categoria 3
Cepex, SA Unipersonal - Joan Planes i Vila

Grup 6. MATERIAL DE TRANSPORT

Categoria A
Nissan Motor Ibérica, SA - Noemí Moya Villa

Categoria B
SEAT Sport, SA - Ciriaco Hidalgo Salgado

Grup 7. FUSTA, SURO I ALTRES MANUFACTURES

 

Grup 8. INDÚSTRIES DE L’ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC

Josep Maria Raventós i Blanc, SA - Joan Amat Solé

Grup 9. CONSTRUCCIÓ

Categoria 1, subcategoria A
FCC Construcción, SA - Jordi Ferrando Cuadradas

Categoria 1, subcategoria B
C.P.M. Construcciones Pintura y Mantenimiento, SA - Néstor Sol Turró Homedes

Categoria 1, subcategoria C
Natursystem Rehabilitació i Promoció, SL - Francisco Javier Argenté Ariño

Categoria 2, subcategoria A
Istem, SL  - Eloi Carbonell i Santacana

Categoria 2, subcategoria B
Agefred, SA - Ricardo Aixelà Campanales

Categoria 2, subcategoria C
Capta Renovables, SL - Alfredo Martínez-Sabadell Miguel

Grup 10. COMERÇ I REPARACIONS

Categoria 1
Talleres Faura, SL - Celso Besolí i Capdevila

Categoria 2


Categoria 3, subcategoria A
El Corte Inglés, SA - Ramon Nogareda Carrera

Categoria 3, subcategoria B
Fruites Llonch, SA - Joan Llonch i Pañella

Categoria 4, subcategoria A
Riegos Iberia Regaber, SA - Pau Relat Vidal

Categoria 4, subcategoria B
Synectic, Tecnologias de la Informacion, SA - Francesc Mayné Llobet

Categoria 5
Bassons Boncompte, M. Teresa - M. Teresa Bassons i Boncompte

Categoria 6
Estapé Mir, Joan - Joan Estapé i Mir

Categoria 7


Categoria 7
Unión Suiza, SA - Luis Vendrell Pedrola

Grup 11. HOTELERIA

Categoria 1, subcategoria A
Areas, SA - Pedro Fontana García

Categoria 1, subcategoria B
Servibars Grupo de Restauración, SL - Cayetano Farràs González

Categoria 2, subcategoria A
Hostelería Unida, SA - Joan Gaspart i Solves

Categoria 2, subcategoria B
Restbar, SA - Santiago Soteras Calabuig

Grup 12. TRANSPORTS, EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS

Categoria 1, subcategoria A
Empresa Casas, SA - Miquel Martí i Escursell

Categoria 1, subcategoria B
 

Categoria 1, subcategoria C
 

Categoria 2, subcategoria A
Saba Aparcaments, SA - Josep Manuel Basañez i Villaluenga

Categoria 2, subcategoria B
Mudanzas Casa Rojals, SA - Lluís Mª Puig Català

Grup 13. MEDIACIÓ FINANCERA

Categoria 1
Banco de Sabadell, SA - Jaume Guardiola Romojaro

Categoria 2, subcategoria A
DKV Seguros y Reaseguros, SA - Josep Santacreu i Bonjoch

Categoria 2, subcategoria B
Visu Corredurías de Seguros Insurance Broker, SL - Ramon Víctor Surribas i García

Grup 14. ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES I DE LLOGUER, I SERVEIS EMPRESARIALS

Categoria 1, subcategoria A
Gunnebo España, SAU - Miquel Valls i Maseda

Categoria 1, subcategoria B
Sistemas Aravo, SL - Francisco Javier Pérez Farguell

Categoria 2
BP Comunicación y Servicios, SL - Josep Cercós i Martínez

Categoria 3, subcategoria A
 

Categoria 3, subcategoria B
Temsa-Dos, SL - Ramon Masià i Martí

Categoria 4, subcategoria A
Servihabitat XXI, SA

Categoria 4, subcategoria B
Retevisión I, SA - Antoni Brunet Mauri

Categoria 4, subcategoria C
Auro 97, SL - Anna Cornadó Vidal

Categoria 5
Pont Mestres & Asociados, SL - Joan Francesc Pont Clemente

Grup 15. ALTRES SERVEIS DESTINATS A LA VENDA

Categoria 1
Open University of Languages, SL - Joan Ollé i Bartolomé

Categoria 2, subcategoria A
Bicondal, SA - Núria Lao Mulinari

Categoria 2, subcategoria B
Instituto Condal de Oftalmología, SL - Susana Duch Tuesta

Categoria 3, subcategoria A
 

Categoria 3, subcategoria B
Dea Planeta, SL - Patrici Tixis Padrosa

Categoria 4
Urbea Saval, Josep Maria - Josep M. Urbea i Saval

Categoria 5, subcategoria A
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA - Alberto Martínez Lacambra

Categoria 5, subcategoria B

 

Categoria 6
Telefónica Telecomunicaciones Públicas, SA - Joaquin Faura Batlle

Membres del Ple de la Cambra elegits a proposta de les organitzacions empresarials

La relació de membres del Ple de la Cambra elegits a proposta de les organitzacions empresarials Foment del Treball Nacional i PIMEC és la següent:

1- Francesc Closa i Solves
2- Enric Crous i Millet
3- Martina Font Olivé
4- María Luisa Godia i Izquierdo
5- Pablo Herrera i Fontanals
6- Enric Lacalle i Coll
7- Andreu Llargués i Claverol
8- Lluís Sans Mercé
9- Ramon Ricardo Vila i Solé