El President és l'òrgan que ostenta la representació de la Cambra. També ostenta la presidència del Comitè Executiu i de tots els òrgans col·legiats, i és responsable de l'execució dels seus acords.

Des del 9 d'octubre de 2023 és President de la Cambra l'excel·lentíssim Senyor Dr. Josep Santacreu i Bonjoch