Programa d'itineraris d'ocupació juvenil

La Fundación INCYDE participa en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), que té com a objectiu incorporar al mercat laboral per la via de l’emprenedoria a joves no ocupats i no integrats en els sistemes d’educació o formació. Per tant, es donarà suport i s’acompanyarà a aquestes persones en la seva transició des de la seva situació actual d’atur fins a l’activitat laboral.

Pel període 2014-2020, la Fundación INCYDE s’ha fixat com a objectiu donar suport a més de 7.000 persones joves en el seu procés d’incorporació al mercat laboral incrementant els seus coneixements i habilitats emprenedores i empresarials.

El projecte està orientat als joves menors de 30 anys que no estan ni ocupats ni integrats en el sistema educatiu, per formar-los i assessorar-los en el seu projecte empresarial i l’eventual creació de la seva pròpia empresa.

El programa està finançat pel Fons Social Europeu (finançament del 91,8% del pressupost elegible).

Fases

El programa contempla tres fases:

- Promoció: Accions de promoció de l’activitat emprenedora (etapa per atraure l’atenció de joves amb potencial emprenedor).

- Formació: Formació grupal i individual en àrees de coneixement que permetin a l’alumne avançar en la definició del model de negoci. Formació a l’empresa, individual o grupal, que consistirà en jornades d’intercanvi en start-up o empreses de recent creació.

- Mentoring i acompanyament

Àrees de coneixement

El desenvolupament del programa es basa en les següents àrees de coneixement:

- Producte: Els equips han d’aconseguir definir les característiques principals del seu primer producte/servei i de les seves funcionalitats.

- Màrqueting i Comunicació: Aconseguir definir els missatges clau pels diferents segments de client, i el seu posicionament i imatge corporativa.

- Mercat: Els emprenedors han d’aconseguir millorar el coneixement dels clients, les dinàmiques del sector i la diferenciació respecte a la competència.

- Equip: Definir les característiques que ha de tenir l’equip per aconseguir un creixement controlat. Distribució de rols i responsabilitats, i alternatives de contractació.

- Legal: Aliança d’equips, registre de marques, procés de constitució de l’empresa.

- Econòmic-financer: Necessitats financeres durant la vida del projecte, indicadors i projecció econòmica.

- Estratègia: Definició del model de negoci, i sistema de seguiment basat en mètriques de creixement.

- Operacions: Responsabilitats, eines, cadena de valor, i punts de contacte amb l’usuari/client.

- Comercial: Segmentació de clients i validació del prototip.

Objectius

Els objectius del Programa d’itineraris d’emprenedoria juvenil són:

- Oferir itineraris holístics, des de la sensibilització fins l’acompanyament en els primers mesos de l’activitat empresarial, complementaris a d’altres programes i serveis existents, i adaptats al perfil de les persones destinatàries.

- Garantir la no-exclusió per motius socials, de nivell formatiu, per raons de gènere o per lloc de residència, de cap persona que no respongui al perfil de destinatari.

- Fomentar l’equilibri territorial del programa, oferint-lo a tota la demarcació de la Cambra de Comerç de Barcelona.

- Aconseguir, de forma efectiva, que un elevat nombre de joves s’incorporin al mercat laboral generant el seu propi lloc de treball.

Convocatòries

La Cambra de Comerç de Barcelona és un dels Organismes beneficiaris del programa. Posa a disposició dels joves menors de 30 anys que reuneixin els requisits de la convocatòria, els seus recursos i mitjans per formar i acompanyar a aquells que desitgin iniciar un projecte empresarial, incorporar-se a una start-up o a una empresa per formar part del seu equip professional.

Consulteu l'agenda per a informar-vos de futures convocatòries.

Per a més informació, contacteu-nos a: jovesxemprendre@cambrabcn.org