Programa d'itineraris d'ocupació juvenil

La Fundación INCYDE participa en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), que té com a objectiu incorporar al mercat laboral per la via de l’emprenedoria a joves no ocupats i no integrats en els sistemes d’educació o formació. Per tant, es donarà suport i s’acompanyarà a aquestes persones en la seva transició des de la seva situació actual d’atur fins a l’activitat laboral.

Pel període 2014-2020, la Fundación INCYDE s’ha fixat com a objectiu donar suport a més de 7.000 persones joves en el seu procés d’incorporació al mercat laboral incrementant els seus coneixements i habilitats emprenedores i empresarials.

El projecte està orientat als joves menors de 30 anys que no estan ni ocupats ni integrats en el sistema educatiu, per formar-los i assessorar-los en el seu projecte empresarial i l’eventual creació de la seva pròpia empresa. L’actuació és totalment gratuïta per als destinataris del projecte.

El programa està finançat pel Fons Social Europeu (finançament del 91,8% del pressupost elegible).

Fases

El programa contempla tres fases:

- Promoció: Accions de promoció de l’activitat emprenedora (etapa per atraure l’atenció de joves amb potencial emprenedor).

- Formació: Formació grupal i individual en àrees de coneixement que permetin a l’alumne avançar en la definició del model de negoci. Formació a l’empresa, individual o grupal, que consistirà en jornades d’intercanvi en start-up o empreses de recent creació.

- Mentoring i acompanyament

Àrees de coneixement

El desenvolupament del programa es basa en les següents àrees de coneixement:

- Producte: Els equips han d’aconseguir definir les característiques principals del seu primer producte/servei i de les seves funcionalitats.

- Màrqueting i Comunicació: Aconseguir definir els missatges clau pels diferents segments de client, i el seu posicionament i imatge corporativa.

- Mercat: Els emprenedors han d’aconseguir millorar el coneixement dels clients, les dinàmiques del sector i la diferenciació respecte a la competència.

- Equip: Definir les característiques que ha de tenir l’equip per aconseguir un creixement controlat. Distribució de rols i responsabilitats, i alternatives de contractació.

- Legal: Aliança d’equips, registre de marques, procés de constitució de l’empresa.

- Econòmic-financer: Necessitats financeres durant la vida del projecte, indicadors i projecció econòmica.

- Estratègia: Definició del model de negoci, i sistema de seguiment basat en mètriques de creixement.

- Operacions: Responsabilitats, eines, cadena de valor, i punts de contacte amb l’usuari/client.

- Comercial: Segmentació de clients i validació del prototip.

Objectius

Els objectius del Programa d’itineraris d’emprenedoria juvenil són:

- Oferir itineraris holístics, des de la sensibilització fins l’acompanyament en els primers mesos de l’activitat empresarial, complementaris a d’altres programes i serveis existents, i adaptats al perfil de les persones destinatàries.

- Garantir la no-exclusió per motius socials, de nivell formatiu, per raons de gènere o per lloc de residència, de cap persona que no respongui al perfil de destinatari.

- Fomentar l’equilibri territorial del programa, oferint-lo a tota la demarcació de la Cambra de Comerç de Barcelona.

- Aconseguir, de forma efectiva, que un elevat nombre de joves s’incorporin al mercat laboral generant el seu propi lloc de treball.

Per a més informació, contacteu-nos a: jovesxemprendre@cambrabcn.cat