L’article 42 de la llei 14/2002 i l’article 31 de la llei 4/2014 estipulen que una de les vies de finançament de les cambres són les aportacions d’empreses o entitats acceptades per les pròpies cambres. 

Empreses que comparteixen visió o missió

Els socis institucionals de la Cambra de Barcelona són empreses que comparteixen la visió de la corporació (que la societat civil contribueixi al progrés del país), o bé la seva missió: afavorir l’activitat econòmica i la competitivitat empresarial.

Empreses voluntàries

Els socis institucionals de la Cambra de Barcelona realitzen aportacions relacionades amb propòsits propis.

Els acords amb la Cambra de Barcelona contribueixen a potenciar i a difondre la imatge de les empreses vinculades entre el món econòmic i empresarial. Per a les empreses, en aquest sentit, la modalitat de Soci Institucional esdevé un recurs de les seves polítiques de relacions públiques i de comunicació

També pot ser un exercici de responsabilitat social corporativa, de transparència i de bones pràctiques. 

Dossier de Socis institucionals: Quan l’exclusivitat esdevé avantatge 

Empreses de la demarcació

Pot esdevenir sòcia institucional de la Cambra de Barcelona qualsevol empresa, nacional o estrangera amb activitat o interessos econòmics a la demarcació de Cambra de Barcelona. 

Formalització d’un acord

Ser soci institucional suposa la signatura d’un conveni de col·laboració d’una duració mínima d’un any.

El conveni en qüestió recull el compromís econòmic de les empreses i els avantatges associats a la condició de soci. 

Dues modalitats

La Cambra de Barcelona distingeix dues modalitats:

- Soci Institucional

- Soci Institucional d'Honor

Sol·liciti més informació

Podeu sol·licitar una reunió per conèixer en profunditat les modalitats disponibles i condicions. Contacteu sense compromís amb:  

Institucions i Relacions corporatives
Cambra de Comerç de Barcelona
Diagonal 452 - 08006 Barcelona
Tel: (+34) 934 169 505
lmunoz@cambrabcn.org 

Socis institucionals actuals

Soci Institucional d'Honor de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 
Soci Institucional d'Honor de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 
Soci Institucional d'Honor de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona
Soci Institucional de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona  
Soci Institucional de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 
Soci Institucional de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 
Soci Institucional d'Honor de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona
Soci Institucional de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 
Soci Institucional d'Honor de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 
Soci Institucional de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 
Soci Institucional de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 
Soci Institucional de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona