Adjudicació de la contractació d'un auditor extern per a la verificació de les despeses del projecte europeu “Medusa” finançat pel Programa ENI CBC MED de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 198/2020)

Número d’expedient: 198/2020

Procediment: Obert simplificat amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 16 de març de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 198/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de prescripcions tècniques, Quadre de característiques

Adjudicació de la contractació del servei tècnic de suport a la inscripció i orientació del programa PICE “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (Exp. 193/2019)

Número d’expedient: 193/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 24 de gener de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 193/2019

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars i tècniques amb el quadre-resum de característiques del contracte

Adjudicació de la contractació del servei tècnic de tutors i orientadors per al pla de capacitació del Programa PICE (Exp. 192/2019)

Número d’expedient: 192/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 31 de gener de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 192/2019

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars i tècniques amb el quadre-resum de característiques del contracte

Adjudicació de la contractació d'assessors per als diagnòstics de TicCámaras 2019 de la convocatòria DOGC núm. 7959 per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 191/2019) 

Número d’expedient: 191/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 27 de desembre de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 191/2019

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars

Adjudicació de la contractació de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el projecte PICE “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (Exp. 190/2019)

Número d’expedient: 190/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 5 de febrer de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 190/2019

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de clàusules tècniques

Adjudicació del contracte de serveis de Big Data per l'anàlisi de mercats i indicadors dels centres comercials urbans (CCU’s) dins del “Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2019” finançat pel fons FEDER i pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, gestionat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 188/2019)

Número d’expedient: 188/2019

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 13 de novembre de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 188/2019

Documentació de referència: Plec de condicions particulars, Plec de condicions tècniques

Adjudicació del contracte del servei d'auditoria externa dels comptes anuals de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 187/2019)

Número d’expedient: 187/2019

Procediment: Negociat

Data de publicació: 20 de desembre de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 187/2019

Adjudicació del contracte per als serveis de suport d'assistència tècnica i financera dintre del marc del projecte europeu “Medusa” de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 185/2019)

Número d’expedient: 185/2019

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 21 d'octubre de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 185/2019

Documentació de referència: Plec de condicions particulars, Plec de condicions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) - Convocatòria Juny 2019  (Expedient 184/2019)

Número d’expedient: 184/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 1 d'agost de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 184/2019

Rectificació de l'acord d'adjudicació

Adjudicació de la contractació de servei tècnic de tutor/a d'inserció per al Pla de Capacitació del Programa PICE (Expedient 183/2019)

Número d’expedient: 183/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 20 de juny de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 183/2019 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) (Expedient 181/2019)

Número d’expedient: 181/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 20 de juny de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 181/2019 

Acord de tancament de la convocatòria per a la selecció de l'empresa col·laboradora en l'assessorament en material laboral a les empreses i empresaris/es de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 179/2019)

Número d’expedient: 179/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 12 de setembre de 2019

Acord de tancament de la convocatòria deserta 179/2019 

Documentació de referència: Plec de condicions particulars

Adjudicació de la contractació de servei tècnic de suport a la inscripció i orientació del Programa PICE “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (Expedient 178/2019)

Número d’expedient: 178/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 20 de juny de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 178/2019 

Adjudicació del contracte de serveis per la implantació del compromís per a la sostenibilitat turística Biosphere a les comarques de Barcelona 2019 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 176/2019)

Número d’expedient: 176/2019

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració 

Data de publicació: 8 d'abril de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 176/2019 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) - Convocatòria Març 2019 (Expedient 175/2019)

Número d’expedient: 175/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 14 de maig de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 175/2019 

Adjudicació de la contractació dels serveis corporatius de còpia i impressió de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 174/2018)

Número d’expedient: 174/2018

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de millora 

Data de publicació: 19 de febrer de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 174/2018 

Adjudicació de la contractació dels serveis corporatius de comunicacions de veu i dades de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 173/2018)

Número d’expedient: 173/2018

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 22 de gener de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 173/2018 

Adjudicació de la contractació del servei tècnic de tutors i orientadors per al Pla de Capacitació del programa PICE (Expedient 172/2018)

Número d’expedient: 172/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 16 de gener de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 172/2018

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) - Convocatòria Novembre 2018 (Expedient 171/2018)

Número d’expedient: 171/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 15 de gener de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 171/2018

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de projecte global, en el marc del "Programa Joves per Emprendre" (programa de "Itinerarios de Emprendimiento Juvenil" de Catalunya) (Expedient 169/2018)

Número d’expedient: 169/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 22 de novembre de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 169/2018

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització d'accions de formació i acompanyament del "Programa Joves per Emprendre" emmarcat dins del programa "Itinerarios de Emprendimiento Juvenil" (Expedient 168/2018)

Número d’expedient: 168/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 3 de gener de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 168/2018

Adjudicació del contracte d'obres per a la instal·lació d'una tercera refredadora ubicada a l'edifici de la seu de l'Avinguda Diagonal 452 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegacó de Barcelona (Expedient 167/2018)

Número d’expedient: 167/2018

Data de publicació: 26 de novembre de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 167/2018 

Adjudicació del contracte d'obres per a l'adequació dels equips de refrigeració del centre de processament de dades (CPD) a l'edifici de la seu de l'Av. Diagonal 452 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegacó de Barcelona

Número d’expedient: 166/2018

Data de publicació: 24 de desembre de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 166/2018

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització d'accions de formació i acompanyament del “Programa Joves per Emprendre” emmarcat dins del programa “Itinerarios de Emprendimiento Juvenil” - Convocatòria Setembre 2018 (Expedient 165/2018)

Número d’expedient: 165/2018

Procediment: Obert sotmès a condició suspensiva

Data de publicació: 13 de novembre de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 165/2018 

Adjudicació del contracte del servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegacó de Barcelona

Número d’expedient: 164/2018

Data de publicació: 24 de desembre de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 164/2018 

Adjudicació del contracte de servei tècnic de coordinació operativa del "Programa Joves per Emprendre" emmarcat dins del programa "Itinerarios de Emprendimiento Juvenil" (Expedient 163/2018)  

Número d’expedient: 163/2018

Procediment: Obert no harmonitzat

Data de publicació: 28 d'agost de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 163/2018

Notificació resolució aixecament suspensió  

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització d'accions de formació i acompanyament del "Programa Joves per Emprendre” emmarcat dins del programa “Itinerarios de Emprendimiento Juvenil” - Convocatòria Juliol 2018 (Expedient 162/2018) 

Número d’expedient: 162/2018

Procediment: Obert sotmès a condició suspensiva

Data de publicació: 31 de juliol de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 162/2018 

Notificació resolució aixecament suspensió 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)" - Convocatòria Juny 2018 (Expedient 161/2018) 

Número d’expedient: 161/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 28 d'agost de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 161/2018 

Adjudicació de la contractació de dos experts externs (LIC’s) per al projecte Interreg MED 4helix+ de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 160/2018)

Número d’expedient: 160/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 2 d'agost de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 160/2018 

Adjudicació de la contractació d'assessors per a diagnosis d'innovació comercial de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 159/2018)  

Número d’expedient: 159/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 2 d'agost de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 159/2018 

Adjudicació de la licitació per a la contractació de serveis per a la realització del projecte global dins el “Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE) - Maig 2018 (Expedient 158/2018)   

Número d’expedient: 158/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 31 de maig de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 158/2018 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el projecte "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE) de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Convocatòria Abril 2018 (Expedient 157/2018) 

Número d’expedient: 157/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 14 de juny de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 157/2018 

Licitació per a la contractació dels serveis per a la realització del projecte global dins el "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE). Convocatòria 2018 (Expedient 156/2018)  

Número d’expedient: 156/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 7 de maig de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 156/2018 

Adjudicació de la licitació per a la contractació de serveis per a la realització d'accions de formació i acompanyament del programa "Joves per Emprendre” emmarcat dins del programa “Itinerarios de Empleo Juvenil” (Expedient 155/2018)

Número d’expedient: 155/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 20 d'abril de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 155/2018 

Licitació per a la contractació del servei de renovació de la instal·lació de clima de l'edifici de la Casa Llotja de Mar de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 154/2018) 

Número d’expedient: 154/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 16 de maig de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 154/2018 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Convocatòria Febrer 2018 (Expedient 153/2018)   

Número d’expedient: 153/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 26 d'abril de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 153/2018 

Adjudicació de la licitació per a la contractació del servei d'implantació del compromís de sostenibilitat Biosphere any 2018 a la província de Barcelona per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 152/2018)  

Número d’expedient: 152/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 11 d'abril de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 152/2018 

Adjudicació del contracte per a la selecció d'empreses col·laboradores en l'assessorament jurídic per a les empreses i empresaris/es del Club Cambra de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 151/2018)  

Número d’expedient: 151/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 6 de març de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 151/2018 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el “Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)” de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Convocatòria Gener 2018 (Expedient 150/2018) 

Número d’expedient: 150/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 28 de febrer de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 150/2018 

Adjudicació del contracte de serveis d'empresa de treball temporal per a la posada a disposició temporal de personal de recolzament per al projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) (Expedient 149/2018)

Número d’expedient: 149/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 12 de febrer de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 149/2018  

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització d'accions de formació i acompanyament del “Programa Joves per Emprendre” emmarcat dins del programa “Itinerarios de Empleo Juvenil” (Expedient 148/2017)

Número d’expedient: 148/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 16 de gener de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 148/2017  

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Convocatòria any 2018 (Expedient 147/2017)

Número d’expedient: 147/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 9 de febrer de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 147/2017 

Acord de rectificació de l’adjudicació del lot 18 de l’expedient 147/2017 

Acord de rectificació de l’adjudicació del lot 37 de l’expedient 147/2017

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el “Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)” de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Convocatòria Novembre 2017 (Expedient 146/2017)  

Número d’expedient: 146/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 11 de desembre de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 146/2017 

Adjudicació de la licitació per a la contractació de serveis per a la realització d'accions de formació i acompanyament del “Programa Joves per Emprendre” emmarcat dins del programa “Itinerarios de Empleo Juvenil” (Expedient 145/2017)   

Número d’expedient: 145/2017

Procediment: Obert   

Data de publicació: 11 de desembre de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 145/2017 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el "Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)” de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Convocatòria Octubre 2017 (Expedient 144/2017) 

Número d’expedient: 144/2017

Procediment: Obert, no harmonitzat   

Data de publicació: 13 de novembre de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 144/2017 

Adjudicació per a la contractació del servei “Elaboració d'una anàlisi regional i d'un pla d'acció per implementar bones pràctiques de suport a les indústries culturals i creatives a Catalunya" en el marc del projecte europeu Regional Creative Industries Alliance de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 143/2017) 

Número d’expedient: 143/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 14 de novembre de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 143/2017 

Adjudicació per a la contractació del servei “Anàlisi de l'estat de l'art de la factura electrònica i estratègia per l'adopció de la nova norma europea EN16931" en el marc del projecte europeu SMETOOLS (Expedient 142/2017)

Número d’expedient: 142/2017

Procediment: Negociat amb publicitat  

Data de publicació: 10 d'octubre de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 142/2017 

Licitació per a la contractació del servei de neteja, reciclatge de residus i 3D dels edificis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 141/2017)  

Número d’expedient: 141/2017

Procediment: Obert   

Data de publicació: 20 de febrer de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 141/2017 

Licitació per a la contractació del servei d'atenció telefònica i multicanal al centre de serveis empresarials de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 140/2017)  

Número d’expedient: 140/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 24 d'abril de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 140/2017 

Licitació per a la contractació del servei de tramitació consular de documents i visats per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 139/2017)

Número d’expedient: 139/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 13 de desembre de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 139/2017  

Licitació per a la contractació dels serveis de control d'accés, suport logístic i control i inspecció dels béns mobles i immobles de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 138/2017)  

Número d’expedient: 138/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 24 d'abril de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 138/2017 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el “Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)” de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Número d’expedient: 137/2017

Procediment: Obert 

Data de publicació: 19 de setembre de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 137/2017 

Adjudicació per a la contractació del servei “Elaboració d'una anàlisi regional i d'un pla d'acció per implementar una bona pràctica europea per a la integració de la mobilitat elèctrica, les xarxes intel·ligents i les energies renovables a Catalunya" en el marc del projecte europeu EV Energy

Número d’expedient: 136/2017

Procediment: Negociat

Data de publicació: 18 de juliol de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 136/2017 

Adjudicació de la licitació per a la contractació de serveis per a la realització d'accions de formació i acompanyament del programa “Joves per emprendre”

Número d’expedient: 135/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 11 de juliol de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 135/2017 

Adjudicació per a la contractació del servei “Elaboració de l'enquesta d'accés a finançament a pimes" en el marc del projecte europeu Smart Finance de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d’expedient: 134/2017

Procediment: Negociat

Data de publicació: 20 de juny de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 134/2017 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el “Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)” de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d’expedient: 133/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 13 de juny de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 133/2017 

Adjudicació del servei de coordinació del programa “Joves per emprendre” de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d’expedient: 132/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 15 de maig de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 132/2017

Adjudicació per a la contractació d'una formació en l'àmbit del projecte Life Clinomics de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d’expedient: 131/2017

Procediment: Negociat 

Data de publicació: 31 de maig de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 131/2017 

Adjudicació de la contractació de les obres de reforma general de les instal·lacions de l'edifici Diagonal de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d’expedient: 130/2017

Procediment: Negociat

Data de publicació: 10 de maig de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 130/2017

Adjudicació de la contractació de les obres de reforma estructural de l’edifici Diagonal de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d’expedient: 129/2017

Procediment: Negociat

Data de publicació: 21 d’abril de 2017

Acord d'adjudicació de l'expedient 129/2017

Adjudicació de la licitació per a la contractació del servei d’implantació del Compromís per a la Sostenibilitat 2017 a la província de Barcelona

Número d’expedient: 128/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 15 de maig de 2017

Acord d’adjudiació de l'expedient 128/2017

Adjudicació de la licitació per a la contractació dels serveis de subministrament, manteniment i suport de la infraestructura tecnològica dels sistemes d'informació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 127/2017)

Número d'expedient: 127/2017

Procediment: Restringit

Data de publicació: 23 de gener de 2018

Acord d'adjudicació de l’expedient 127/2017 

Adjudicació del servei de coordinació de projectes de qualificació professional de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Número d'expedient: 126/2017

Procediment: Negociat

Data de publicació: 13 de març de 2017

Acord d'adjudicació de l’expedient 126/2017

Adjudicació de la contractació de les obres de reforma interior pels treballs previs d'adequació i sectorització dels espais de l'edifici Diagonal de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Número d'expedient: 125/2017

Procediment: Negociat

Data de publicació: 15 de març de 2017

Acord d'adjudicació de l’expedient 125/2017

Adjudicació de la contractació d'Assessors per a Diagnosis d'Innovació Comercial per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Número d'expedient: 121/2016

Procediment: Obert

Data de publicació: 10 de febrer de 2017

Acord d'adjudicació de l’expedient 121/2016

Adjudicació de la contractació de Gestors Comercials de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Número d'expedient: 120/2016

Procediment: Negociat

Data de publicació: 12 de desembre de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 120/2016

Adjudicació de projectes de Formació Específica del Programa PICE de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Número d'expedient: 119/2016

Procediment: Obert

Data de publicació: 11 d'abril de 2017

Acord d'adjudicació de l’expedient 119/2016

Adjudicació del servei de projectes globals del Programa PICE de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Número d'expedient: 118/2016

Procediment: Obert

Data de publicació: 30 de setembre de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 118/2016

Adjudicació del servei de Formació Troncal del Programa PICE de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Número d'expedient: 117/2016

Procediment: Obert

Data de publicació: 30 de setembre de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 117/2016

Adjudicació del servei de centraleta virtual intel·ligent al núvol de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Número d'expedient: 116/2016

Procediment: Obert

Data de publicació: 14 de desembre de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 116/2016

Adjudicació del servei de subministrament de llicències Microsoft per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d'expedient: 113/2016

Procediment: Obert

Data de publicació: 13 de juliol de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 113/2016

Homologació i adjudicació del servei de coordinadors de formació del programa PICE de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d'expedient: 112/2016

Procediment: Negociat

Data de publicació: 13 de juny de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 112/2016

Adjudicació del servei de corredoria per a les assegurances de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d'expedient: 111/2016

Procediment: Obert

Data de publicació: 14 de juny de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 111/2016

Adjudicació del servei d'assessorament en matèria de relacions institucionals en l'àmbit de la Mediterrània i de coordinació de l'activitat d'ASCAME

Número d'expedient: 110/2016

Procediment: Negociat

Data de publicació: 22 de gener de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 110/2015
 
Adjudicació de la contractació de la implantació del SICTED 2016 de la província de Barcelona

Número d'expedient: 109/2016

Procediment: Obert

Data de publicació: 15 de febrer de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 109/2015

Adjudicació dels serveis gestionats de copiat i impressió de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d'expedient: 106/2015

Procediment: Obert

Data de publicació: 18 de gener de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 106/2015

Adjudicació de cursos de formació del programa PICE

Número d'expedient: 105/2015

Procediment: Negociat

Data de publicació: 14 de novembre de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 105/2015

Adjudicació del servei de manteniment dels edificis de la Cambra de Comerç de Barcelona

Número d'expedient: 103/2016

Procediment: Obert

Data de publicació: 14 de juny de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 103/2016

Adjudicació de la contractació del servei de càtering per als "Dinars Cambra" organitzats per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d'expedient: 97/2015

Procediment: Restringit

Data de publicació: 23 de febrer de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 97/2015

Adjudicació de la contractació del servei de formadors del Programa PICE

Número d'expedient: 95/2015

Procediment: Negociat

Data de publicació: 26 d'octubre de 2016

Informació contractació de l’expedient 95/2015