Licitació per al contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del "Programa 45+". Anualitat 2024 (2a convocatòria) (Exp. 322/2024)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 322/2024

A.- Pressupost màxim de contractació: 12.150€ (impostos inclosos)

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 6 de març de 2024   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

C.- Tramitació: Ordinària

D.- Procediment: Obert

E.- Objecte: Prestació de serveis de realització de cursos de formació dins del "Programa 45+", anualitat 2024 (2a convocatòria)

S'adjunten com a documents:

Plec de clàusules particulars

Plec de clàusules tècniques

Annex I. Declaració responsable complementària

Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de la sessió pública d'obertura d'ofertes econòmiques: Divendres 8 de març de 2024, 9:30h

G.- Data de publicació: 20 de febrer de 2024

                   

Cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa FSE+ de Educación y Formación, Empleo y Economía Social (EFESO).
 

Licitació per al contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del programa "Plan de Emprendimiento - España Emprende". Anualitat 2024 (Exp. 320/2024)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 320/2024

A.- Pressupost màxim de contractació: 107.730€ (impostos inclosos)

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 5 de març de 2024   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

C.- Tramitació: Ordinària

D.- Procediment: Obert

E.- Objecte: Prestació de serveis de realització de cursos de formació dins del "Programa España Emprende", anualitat 2024

S'adjunten com a documents:

Plec de clàusules particulars

Plec de clàusules tècniques

Annex I. Declaració responsable complementària

Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de la sessió pública d'obertura d'ofertes econòmiques: Dijous 7 de març de 2024, 12:00h

G.- Data de publicació: 19 de febrer de 2024

                   

Cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa FSE+ de Educación y Formación, Empleo y Economía Social (EFESO). 
 

Licitació per al contracte per a la prestació de serveis de formació dins del projecte Pla de Mobilitat del "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE). Anualitat 2024 (Exp. 318/2024)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 318/2024

A.- Pressupost màxim de contractació: 121.500€ (impostos inclosos)

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 27 de febrer de 2024   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

C.- Tramitació: Ordinària

D.- Procediment: Obert

E.- Objecte: Prestació de serveis de formació dins del Pla de Capacitació del "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE). Anualitat 2024

S'adjunten com a documents:

Plec de clàusules particulars

Plec de clàusules tècniques

Annex I. Declaració responsable complementària

Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de la sessió pública d'obertura d'ofertes econòmiques: Divendres 1 de març de 2024, 11:00h

G.- Data de publicació: 12 de febrer de 2024 

               

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu Plus amb càrrec al Programa FSE+ de Empleo Juvenil per al període 2021-2027.
 

Licitació per a la contractació de serveis per a la realització de cursos de formació dins del Pla de Capacitació del "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE). Anualitat 2024 (Exp. 314/2024)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 314/2024

A.- Pressupost màxim de contractació: 1.166.400€ (impostos inclosos)

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 8 de març de 2024   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

C.- Tramitació: Anticipada

D.- Procediment: Obert, regulació harmonitzada

E.- Objecte: Prestació de serveis de formació dins del Pla de Capacitació del "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE)

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de clàusules tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

- FE D'ERRATES

F.- Data de la sessió pública d'obertura d'ofertes econòmiques: Dimecres 13 de març de 2024, 10:00h

G.- Data de publicació: 2 de febrer de 2024 

               

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu Plus amb càrrec al Programa FSE+ de Empleo Juvenil per al període 2021-2027.
 

Licitació per a la contractació del servei de suport a l'orientació per al Pla de Capacitació del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Anualitat 2024 (Exp. 311/2024)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 311/2024

A.- Pressupost màxim de contractació: 56.000€ (IVA no inclòs)

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 26 de febrer de 2024   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

C.- Tramitació: Ordinària

D.- Procediment: Obert

E.- Objecte: Prestació del servei de suport a l'orientació per al Pla de Capacitació del "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE). Anualitat 2024

S'adjunten com a documents:

Plec de clàusules particulars

Plec de clàusules tècniques

Annex I. Declaració responsable complementària

Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de la sessió pública d'obertura d'ofertes econòmiques: Divendres 1 de març de 2024, 12:00h

G.- Data de publicació: 9 de febrer de 2024 

               

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu Plus amb càrrec al Programa FSE+ de Empleo Juvenil per al període 2021-2027.


Licitació per al contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del "Programa 45+". Anualitat 2024 (Exp. 308/2023)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 308/2023

A.- Pressupost màxim de contractació: 121.500€ (impostos inclosos)

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 16 de febrer de 2024   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

C.- Tramitació: Anticipada

D.- Procediment: Obert

E.- Objecte: Prestació de serveis de realització de cursos de formació dins del "Programa 45+", anualitat 2024

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de clàusules tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de la sessió pública d'obertura d'ofertes econòmiques: Dimecres 21 de febrer de 2024, 10:00h

G.- Data de publicació: 1 de febrer de 2024 

                   

Cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa FSE+ de Educación y Formación, Empleo y Economía Social (EFESO).