El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya està tramitant l’Avantprojecte de llei de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, que ara és en fase d’informació pública.

Examineu l’Avantprojecte de llei de cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i de la Cambra General de Catalunya

Consulteu la resta de documentació que integra l’expedient