Presentarem els costos d’oportunitat que ha suposat la manca d’execució d’inversions en infraestructures i els objectius d’inversió necessaris per assolir l’estoc de capital en infraestructures desitjable en horitzó 2030.


Presentació
Excm. Sr. Joan Canadell

president de la Cambra de Comerç de Barcelona

Intervenció
Sr. Josep Mateu

president de la comissió d’Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona

Presentació de l’estudi
Sra. Carme Poveda
directora d’Anàlisi econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona

Sr. Cristian Bardají
director d’Estudis d’infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona

Conclusions de l’estudi
Excm. Sr. Joan Canadell

president de la Cambra de Comerç de Barcelona

Cloenda
Molt Hble. Sr. Quim Torra

president de la Generalitat de Catalunya