Aportacions i Patrocinis

La important repercussió de l’activitat de la Cambra de Barcelona propicia que empreses i entitats s’interessin per vincular els seus valors, la seva imatge i la seva activitat a la Corporació. 

Modalitats de vinculació amb la Corporació

Les modalitats per les quals les empreses assoleixen acords amb la Cambra són vàries i de caràcter divers, d’acord amb els objectius perseguits per les parts.