L’impuls de l’organització supra-cameral

Per complir millor llurs finalitats, les cambres poden establir convenis o altres instruments de col·laboració entre elles i amb altres cambres de fora del territori. 

La Cambra de Barcelona manté intercanvi actiu amb les cambres oficials de comerç del país i del món, essent la xarxa cameral una de les principals escales de participació i influència de la Corporació, en benefici dels seus clients.

Aquesta xarxa cameral es desplega per integrar les organismes camerals catalans, espanyols, mediterranis, europeus, iberoamericans i mundials.

La Cambra de Barcelona forma part i ostenta la Presidència del Consell General de Cambres de Catalunya, entitat que agrupa 13 cambres de comerç oficials: Barcelona, Girona, Lleida, Manresa, Palamós, Reus, Sabadell, Sant Feliu de Guíxols, Tarragona, Tàrrega, Terrassa, Tortosa i Valls.
La Cámara de España representa les 85 cambres de comerç de l’Estat, en coordina les actuacions, i en fomenta la relació. Cambra de Barcelona n’ostenta la Vicepresidència Segona.
Associació de les cambres de comerç de l'àrea mediterrània que aplega sobre 250 cambres de comerç de 23 països: Albània; Algèria; Bòsnia i Hercegovina; Bulgària; Xipre; Croàcia, Egipte; França; Grècia; Itàlia; Jordània; Líban; Líbia; Macedònia; Malta; Montenegro; Marroc; Sèrbia; Espanya; Síria; Tunísia i Turquia. Cambra de Barcelona és membre del seu Comitè Executiu i ostenta la Secretaria general Permanent.
Associació de més de 1.700 cambres de comerç locals i regionals de 43 països europeus, que representen 20 milions d’empreses.
Representa a més de 400 cambres de comerç de la península ibèrica, Amèrica del Nord, Amèrica Central, el Carib, el Con Sud i la regió andina.

Cambra de Comerç Internacional (ICC) és l’organització mundial d’empreses que des de 1919 defensa un comerç obert en competència lleial i regles justes. Entre els seus òrgans hi ha la Federació Mundial de Cambres (WCF), que agrupa cambres de comerç de més de 130 països. La Cambra de Barcelona acull la Secretaria del Comitè Espanyol de la ICC