Les Comissions consultives i els Grups de treball són òrgans d'assessorament del Ple, del Comitè Executiu i del President/a. La seva missió és informar regularment els òrgans de govern sobre els assumptes que la Cambra considera rellevants.

Els seus components poden ser electors de la Cambra, i aquells qui per raó de la seva experiència es consideri que poden contribuir de manera útil a les tasques corporatives.

Comissió de Comerç i Restauració
President: Sr. Enric Bordas i Santacreu
Vicepresident: Sr. Antoni Torres i Vergara
 
Comissió de Cultura
President: Sr. Eloi Planes i Corts
Vicepresident: Sr. Pau Bestit i Eickermann
 
Comissió d'Emprenedoria i Start-ups
President: Sr. August Tarragó i Sàbat
Vicepresident: Sr. Xavier Comerma i Carbonell
 
Comissió d'Espai
Presidenta: Sra. Mònica Roca i Aparici
Vicepresident: Sr. Francesc Gómez i Martínez
 
Comissió de Formació
President: Sr. Miguel Carlos Camí i Sánchez
Vicepresident: Sr. Joan Maria Vila i Farràs
 
Comissió d'Indústria
President: Sr. Jaume Carol i Pañach
 
Comissió d'Infraestructures, Transport i Mobilitat
Vicepresident: Sr. Jesús Lozano i Gil
Vicepresident: Sr. Ignasi Sayol i Santamaria
 
Comissió d'Internacionalització
 
Comissió de Salut
President: Sr. Antoni Torres i Vergara
Vicepresidenta: Sra. Marta Gento i Senallé