La Cambra pot nomenar fins a 25 vocals consultors entre els electors de la Cambra que no siguin membres del Ple, o bé entre presidents, representants o alts càrrecs d'entitats públiques o privades d'importància econòmica o social rellevant en l'àmbit territorial de la Cambra.

La funció dels vocals consultors és coadjuvar en les tasques corporatives participant en alguna de les comissions o grups de treball i assistint a les sessions del Ple, quan se'ls convoqui, amb veu però sense vot.

Vocals consultors

Sr. Oriol Altisench Barbeito
Sra. Núria Basi Moré
Sr. Tatxo Benet Ferran

Sra. Anna Gener Surrell
Sr. Joaquim López Gilabert
Sr. David Marin Casanovas

Sr. Miquel Martí Escursell
Sra. Elena Massot Puey
Sr. Pere Navarro Morera
Sr. Joan Felip Puig Fernández
Sr. Pau Relat Vidal
Sra. Maria Salamero Sansalvadó

Sra. Chelo Tonijuan Pujol
Sr. Albert Vilalta Cambra