El Comitè Executiu és l'òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra.

Està format per dotze membres: el president/a, el vice-president/a primer/a, el vice-president/a segon/a, el vice-president/a tercer/a, el tresorer/a i 7 vocals.

President: Sr. Joan Canadell i Bruguera

Vicepresidenta primera: Sra. Mònica Roca i Aparici

Vicepresident segon: Sr. Pere Barrios i Sturlese

Vicepresidenta tercera: Sra. Roser Xalabarder i Sagalés

Tresorer: Sr. Jordi Pomarol i Clotet

Vocals:  Sr. Pere Antentas i Costa
               Sr. Pau Bestit i Eickermann
               Sra. Elisabet Camprubí i Homs
               Sr. Antoni Fitó i Baucells
               Sr. Angel Lázaro i Amorós
               Sra. Montse Soler i Prat
               Sr. Xavier Sunyer i Déu

Imatge interactiva dels membres del Comitè Executiu

Podeu maximitzar la imatge per a una millor visualització: