El Comitè Executiu és l'òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra.

Està format per dotze membres: el president/a, el vice-president/a primer/a, el vice-president/a segon/a, el vice-president/a tercer/a, el tresorer/a i 7 vocals.

President: Sr. Josep Santacreu i Bonjoch

Vicepresident primer: Sr. Eloy Planes Corts

Vicepresidenta segona: Sra. Martina Font Olivé

Vicepresident tercer: Sr. Miquel Martí Escursell

Tresorer: Sr. Xavier Comerma Carbonell

Vocals:  Sra. Marta Angerri Feu
                 Sr. Enric Bordas Santacreu
                 Sra. Emma Gumbert Jordan
                 Sr. Joan Nogués Galcerán
                 Sr. Francisco Javier Pujol Artigas
                 Sr. August Tarragó i Sàbat
                 Sr. Salvador Vendrell Melendo