La Cambra de Comerç de Barcelona ofereix a les empreses un catàleg variat de possibilitats de patrocini, per donar resposta a les necessitats de posicionament de marca i de màrqueting directe dels seus clients.

Consulteu les opcions de Patrocinis i Partenariats de Cambra Barcelona

Patrocinar serveis regulars a emprenedors i empreses

Poden ser patrocinadores de la Cambra de Barcelona les empreses i entitats interessades en associar la seva imatge de marca a l’activitat regular de la Cambra orientada a empreses. 
 
La primera de les tres modalitats de patrocini de la Cambra de Barcelona permet assolir avantatges promocionals per la via d’obtenir presència de marca de línies de serveis a les empreses de caràcter divers:
 

- Serveis d’Internacionalització

- Serveis d’Innovació

- Serveis de Comerç i Turisme

- Serveis d’Emprenedoria

- Serveis per a Joves

- Serveis per a Dones

- Formació d’empresaris i directius

- Serveis de Finançament

- Serveis TIC 

Patrocinar activitats per a empreses, organitzades ad hoc

També poden ser patrocinadores de la Cambra de Barcelona les empreses i entitats interessades en promoure accions específiques, adreçades a segments específics d’empreses.

La segona de les tres modalitats de patrocini de la Cambra de Barcelona està concebuda per a empreses que busquen clients, i permet arribar a acords puntuals amb Cambra de Barcelona per invertir en l’organització d’actes de trobada d’empreses, de demostració de productes i de publicitat a través dels diversos canals digitals gestionats per la Cambra de Barcelona.

Aquesta modalitat de patrocini és la seleccionada per empreses amb objectius comercials específics i comporta determinar amb detall quines opcions poden orquestrar-se a Barcelona ciutat, a les diverses ciutats del territori amb punts de servei de la Cambra i als diversos canals de comunicació per valorar i acordar les responsabilitats, els riscos i els guanys que corresponen a cadascuna de les parts.

- Sessions de Negoci

- Tallers eBusiness

- Sessions iBusiness

- eBusiness Networkings

- Trobades Cambra 

Com guanyar clients amb la Cambra de Barcelona?

Patrocinar actes, serveis i actius corporatius

La responsabilitat de promoció de l'activitat econòmica i la defensa dels interessos generals de les empreses exercida per la Corporació comporta l’organització d’actes de trobada d’empreses, entitats i administracions; esdeveniments de reflexió, diàleg, networking i reconeixement amb àmplia cobertura mediàtica.

La tercera de les tres modalitats de patrocini de la Cambra de Barcelona sol interessar als departaments de màrqueting d’empreses i organitzacions que volen posicionar la seva imatge de marca amb la de la Corporació.

Aquests patrocinadors valoren l’interès que desperten els actes corporatius de Cambra Barcelona, les publicacions econòmiques regulars o extraordinàries produïdes pel Gabinet d’Estudis. I inclús els espais i altres actius de caire institucional de la Corporació.

Dinars Cambra

Dia de la Cambra

Dia de la Cambra al territori

Premi Llotja

“Mediterranian Week of Economic Leaders”

Trobades d'Economia a S'Agaró 

Sol·liciti més informació

Podeu sol·licitar una reunió per conèixer en profunditat les modalitats disponibles i condicions. Contacteu sense compromís amb:

Institucions i Relacions corporatives
Cambra de Comerç de Barcelona
Diagonal 452 - 08006 Barcelona
Tel: (+34) 934 169 505
lmunoz@cambrabcn.org