Contracte de servei de manteniment de la plataforma "BID" de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 317/2024)

Número d'expedient: 317/2024

Procediment: Negociat

Data de publicació: 22 de febrer de 2024

Acord d'adjudicació de l'expedient 317/2024

Contracte de servei d'atenció a l'usuari/a de la plataforma "BID" de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 316/2024)

Número d'expedient: 316/2024

Procediment: Negociat

Data de publicació: 22 de febrer de 2024

Acord d'adjudicació de l'expedient 316/2024

Contracte de manteniment de la plataforma "eTrámites" de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 315/2024)

Número d'expedient: 315/2024

Procediment: Negociat

Data de publicació: 20 de febrer de 2024

Acord d'adjudicació de l'expedient 315/2024

Contracte de subministrament del servei d'impressió de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 309/2023)

Número d'expedient: 309/2023

Procediment: Negociat

Data de publicació: 29 de desembre de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 309/2023

Contracte pel subministrament de llicències Microsoft de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 307/2023)

Número d'expedient: 307/2023

Procediment: Negociat

Data de publicació: 15 de desembre de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 307/2023

Contractació del servei d'auditoria dels comptes anuals de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 306/2023)

Número d'expedient: 306/2023

Procediment: Negociat

Data de publicació: 21 de novembre de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 306/2023

Adjudicació de la licitació del contracte del servei d'elaboració d'un paquet de capacitació per a l'adaptació al canvi climàtic en el marc del projecte Life eCOadapt50 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 304/2023)

Número d'expedient: 304/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada

Data de publicació: 20 de desembre de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 304/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del "Programa de Emprendimiento - España Emprende". Anualitat 2023 - 2a convocatòria (Exp. 303/2023)

Número d'expedient: 303/2023

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 26 d'octubre de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 303/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de clàusules tècniques
                 
Cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa FSE+ de Educación y Formación, Empleo y Economía Social (EFESO).

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del Pla de Capacitació del "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE). Anualitat 2023 (3a convocatòria, setembre 2023) (Exp. 302/2023)

Número d'expedient: 302/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada

Data de publicació: 26 de setembre de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 302/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de clàusules tècniques

               

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu Plus amb càrrec al Programa FSE+ de Empleo Juvenil per al període 2021-2027.

Contractació del servei de disseny i desenvolupament del videojoc del Consolat de Mar, dins dels actes per a la commemoració del 750è aniversari del naixement del Consolat de Mar de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 301/2023)

Número d'expedient: 301/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l'aplicació de més d'un criteri de valoració

Data de publicació: 15 de setembre de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 301/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de manteniment de llicències QlikView / Qlik Sense de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 300/2023)

Número d'expedient: 300/2023

Procediment: Negociat

Data de publicació: 2 d'octubre de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 300/2023

Acord de licitació deserta del contracte del servei de disseny i desenvolupament del videojoc del Consolat de Mar, dins dels actes per a la commemoració del 750è aniversari del naixement del Consolat de Mar de Barcelona de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 299/2023)

Número d'expedient: 299/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l'aplicació de més d'un criteri de valoració

Data de publicació: 29 d'agost de 2023

Acord de licitació deserta de l'expedient 299/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis d'assessorament en digitalització de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 298/2023)

Número d'expedient: 298/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l'aplicació d'un sol criteri de valoració

Data de publicació: 11 d'octubre de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 298/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Quadre de característiques

Adjudicació de la licitació del contracte dels serveis de desenvolupador/a comercial de nodes, negoci i ODS del CBCat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 297/2023)

Número d'expedient: 297/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l'aplicació de més d'un criteri de valoració

Data de publicació: 27 d'octubre de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 297/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de prescripcions tècniques

Acord de licitació deserta del contracte del servei d'elaboració d'un paquet de capacitació per a l'adaptació al canvi climàtic en el marc del projecte Life eCOadapt50 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 295/2023)

Número d'expedient: 295/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada

Data de publicació: 19 de setembre de 2023

Acord de licitació deserta de l'expedient 295/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte del servei de suport a l'orientació per al Pla de Capacitació del "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE). Anualitat 2023 (2a convocatòria, juliol 2023) (Exp. 294/2023)

Número d'expedient: 294/2023

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 19 de setembre de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 294/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de clàusules tècniques

               

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu Plus amb càrrec al Programa FSE+ de Empleo Juvenil per al període 2021-2027.

Adjudicació del contracte de serveis per a la consolidació i desenvolupament d'actuacions del projecte de zones d'excel·lència comercial dels centres comercials urbans (CCU'S) de Barcelona dins del "Programa de Comercio Minorista 2023" finançat pel fons FEDER i pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, gestionat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 293/2023)

Número d'expedient: 293/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l'aplicació de més d'un criteri de valoració

Data de publicació: 2 d'agost de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 293/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de prescripcions tècniques

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)              Una manera de fer Europa
                     
Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del "Programa 45+". Anualitat 2023 (convocatòria juliol 2023) (Exp. 292/2023)

Número d'expedient: 292/2023

Procediment: Obert

Data de publicació: 19 de setembre de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 292/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de clàusules tècniques
                   
Cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa FSE+ de Educación y Formación, Empleo y Economía Social (EFESO).

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del Pla de Capacitació del "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE). Anualitat 2023 (2a convocatòria, juliol 2023) (Exp. 291/2023)

Número d'expedient: 291/2023

Procediment: Obert, regulació harmonitzada

Data de publicació: 19 de setembre de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 291/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de clàusules tècniques

               

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu Plus amb càrrec al Programa FSE+ de Empleo Juvenil per al període 2021-2027.

Adjudicació del contracte de subministrament i muntatge del mobiliari del projecte per a la reforma de la Sala Llotja i de les antigues oficines de la delegació de la Cambra a l'Edifici del Sucre de Vic, situat al carrer Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals 5 de Vic, copropietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 290/2023)

Número d'expedient: 290/2023

Procediment: Obert, no harmonitzat i adjudicació per l'aplicació d'un sol criteri de valoració

Data de publicació: 27 de setembre de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 290/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de prescripcions tècniques

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)              Una manera de fer Europa

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 i de l'eix 3 "millora de la competitivitat de les pimes".

Adjudicació del contracte de subministrament de l'equipament tecnològic del saló del Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 289/2023)

Número d'expedient: 289/2023

Procediment: Negociat

Data de publicació: 29 de maig de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 289/2023

Adjudicació del contracte del servei de producció, muntatge i desmuntatge de l'exposició "3/4 de Mil·leni", relativa al 750è aniversari del Consolat de Mar, que organitza la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 288/2023)

Número d'expedient: 288/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l'aplicació de més d'un criteri de valoració

Data de publicació: 24 de maig de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 288/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte d'obres i equipament audiovisual del projecte de reforma de la Sala Llotja i de les antigues oficines de la delegació de la Cambra a l'Edifici del Sucre de Vic, situat al carrer Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals 5 de Vic, copropietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, per a la construcció del coworking digital de Vic (Exp. 287/2023)

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 i de l'eix 3 "millora de la competitivitat de les pimes"

Número d'expedient: 287/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l'aplicació de més d'un criteri de valoració

Data de publicació: 4 de juliol de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 287/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de prescripcions tècniques

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)              Una manera de fer Europa

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 i de l'eix 3 "millora de la competitivitat de les pimes".

Adjudicació del contracte de subministrament i configuració de la plataforma de ciberseguretat-firewall de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 286/2023)

Número d'expedient: 286/2023

Procediment: Negociat

Data de publicació: 28 de març de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 286/2023

Adjudicació del contracte de serveis pla de mitjans de la campanya de difusió del Kit Digital de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 285/2023)

Número d'expedient: 285/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l'aplicació d'un sol criteri de valoració

Data de publicació: 9 de juny de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 285/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars

            

Adjudicació de la licitació de serveis de comunicació i difusió dels actes per a la commemoració del 750è aniversari del naixement del Consolat de Mar de Barcelona de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 284/2023)

Número d'expedient: 284/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l'aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 18 de maig de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 284/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis de control d'accés, suport logístic i control i inspecció dels béns mobles i immobles dels edificis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 283/2023)

Número d'expedient: 283/2023

Procediment: Obert reforçat i adjudicació per l'aplicació de més d'un criteri de valoració

Data de publicació: 21 de juny de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 283/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de subministrament de nous quadres de comandament transversals de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 282/2023)

Número d'expedient: 282/2023

Procediment: Negociat

Data de publicació: 22 de febrer de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 282/2023

Adjudicació del contracte del servei de Xarxa de Negocis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 281/2023)

Número d'expedient: 281/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l'aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 23 de juny de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 281/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte del servei de gestió i promoció de la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 280/2023)

Número d'expedient: 280/2023

Procediment: Obert i adjudicació per l'aplicació de més d'un criteri de valoració

Data de publicació: 30 de març de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 280/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de subministrament i muntatge del mobiliari del projecte per a la reforma de les plantes 4 i 5 de l'edifici Diagonal, situat a l'Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 279/2023)

Número d’expedient: 279/2023

Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació d’un criteri de valoració

Data de publicació: 11 d'abril de 2023

Acord d’adjudicació de l'expedient 279/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte d'obres i equipament audiovisual del projecte per a la reforma de la planta 5 de l'edifici Diagonal, situat a l'Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 278/2023)

Número d’expedient: 278/2023

Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 30 de març de 2023

Acord d’adjudicació de l'expedient 278/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del "Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres - PAEM". Anualitat 2023 (Exp. 277/2023)

Número d'expedient: 277/2023

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 26 d'octubre de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 277/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de clàusules tècniques

                   
Cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa FSE+ de Educación y Formación, Empleo y Economía Social (EFESO). 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del "Programa de Emprendimiento - España Emprende". Anualitat 2023. Cofinançat pel Fons Social Europeu (Exp. 276/2023)

Número d'expedient: 276/2023

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 26 de maig de 2023

Acord d'adjudicació de l'expedient 276/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de clàusules tècniques

                    

El programa España Emprende compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el "Programa 45+". Anualitat 2023. Cofinançat pel Fons Social Europeu (Exp. 275/2023)

Número d’expedient: 275/2023

Procediment: Obert, harmonitzat

Data de publicació: 18 de maig de 2023

Acord d’adjudicació de l'expedient 275/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de clàusules tècniques

                    
                           
El programa 45+ compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).

Adjudicació del contracte de serveis de formació dins del projecte Pla de Mobilitat del "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE) - Anualitat 2023. Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu (Exp. 274/2023)

Número d’expedient: 274/2023

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 21 d'abril de 2023

Acord d’adjudicació de l'expedient 274/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de clàusules tècniques

                                         

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).

Adjudicació del contracte de subministrament d'una plataforma de ciberseguretat en el núvol de la firma Darktrace per a la gestió, detecció, filtratge i control del correu electrònic de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 273/2023)

Número d’expedient: 273/2023

Procediment: Negociat

Data de publicació: 10 de febrer de 2023

Acord d’adjudicació de l'expedient 273/2023

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització d’accions de formació i acompanyament del programa 'Joves x Emprendre 2023', en el marc del Programa 'Itineraris d'Emprenedoria Juvenil' (Exp. 272/2023)

Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 2014-2020

Número d’expedient: 272/2023

Procediment: Obert, harmonitzat

Data de publicació: 27 de març de 2023

Acord d’adjudicació de l'expedient 272/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

               

El Programa 'Joves x Emprendre 2023' compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).

Adjudicació del contracte del servei de corredoria d'assegurances de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 271/2023)

Número d’expedient: 271/2023

Procediment: Obert i adjudicació per l'aplicació de més d'un criteri de valoració

Data de publicació: 21 de juny de 2023

Acord d’adjudicació de l'expedient 271/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació de la licitació del contracte del Servei de Finançament de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 270/2023)

Número d’expedient: 270/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l'aplicació de més d'un criteri de valoració

Data de publicació: 27 de febrer de 2023

Acord d’adjudicació de l'expedient 270/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del Pla de Capacitació del "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE), anualitat 2023 (Exp. 269/2023)

Número d’expedient: 269/2023

Procediment: Obert, harmonitzat

Data de publicació: 18 de maig de 2023

Acord d’adjudicació de l'expedient 269/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de clàusules tècniques

                           
                                    
El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).

Adjudicació del contracte dels serveis de suport a la formació i prospectors d'empreses per al "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE). Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu (Exp. 268/2023)

Número d’expedient: 268/2023

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 21 d'abril de 2023

Acord d’adjudicació de l'expedient 268/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de clàusules tècniques

                                            

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).

Adjudicació del contracte del servei de suport a l'orientació per al Pla de Capacitació del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE+) (Exp. 267/2023)

Número d’expedient: 267/2023

Procediment: Obert, harmonitzat

Data de publicació: 18 de maig de 2023

Acord d’adjudicació de l'expedient 267/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de clàusules tècniques

                            
                                    
El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).

Adjudicació de la licitació del projecte Compra Agregada d'Energia de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 266/2023)

Número d’expedient: 266/2023

Procediment: Obert subjecte a regulació harmonitzada

Data de publicació: 11 d'abril de 2023

Acord d’adjudicació de l'expedient 266/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de prescripcions tècniques

Adjudicació de la licitació del contracte de serveis d'elaboració de tallers i informes de Diagnosi empresarial i d'Estudi de mercat per part d'un/a consultor/a d'expansió internacional i exportació per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 265/2023)

Número d’expedient: 265/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 16 de març de 2023

Acord d’adjudicació de l'expedient 265/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars, Plec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte d'obres i equipament audiovisual del projecte per a la reforma de les plantes 3, 4 i 5 de l'edifici Diagonal, situat a l'Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 264/2022)

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 i de l'eix 3 "millora de la competitivitat de les pimes"

Número d’expedient: 264/2022

Procediment: Obert harmonitzat i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 17 de gener de 2023

Acord d’adjudicació de l'expedient 264/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)              Una manera de fer Europa

          
 

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 i de l'eix 3 “millora de la competitivitat de les pimes”.

Adjudicació del contracte de serveis de comissariat i direcció d'execució dels actes per a la commemoració del 750è aniversari del naixement del Consolat de Mar de Barcelona de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 262/2022)

Número d’expedient: 262/2022

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 24 d'octubre de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 262/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de subministrament i muntatge del mobiliari del projecte per a la reforma de les plantes 6, 7, 8, 9 i 10 de l’edifici Diagonal, situat a l'Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 261/2022)

Número d’expedient: 261/2022

Procediment: Obert reforçat i adjudicació per l’aplicació d’un sol criteri de valoració

Data de publicació: 17 de gener de 2023

Acord d’adjudicació de l'expedient 261/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte d'obres i instal·lacions del projecte per a la reforma de les instal·lacions i dels serveis generals de l'edifici Diagonal, situat a l'Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 260/2022)

Número d’expedient: 260/2022

Procediment: Obert reforçat amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 13 de desembre de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 260/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del Pla de Capacitació del projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) - Convocatòria juliol 2022. Cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) (Exp. 259/2022)

Número d’expedient: 259/2022

Procediment: Obert, harmonitzat

Data de publicació: 22 de setembre de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 259/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

                 

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització d'un projecte de zones d'excel·lència comercial dels centres comercials urbans (CCU’s) de Barcelona dins del “Programa de Comercio Minorista 2022” finançat pel fons FEDER i pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, gestionat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 258/2022)

Número d’expedient: 258/2022

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 3 d'agost de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 258/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)              Una manera de fer Europa

          

Adjudicació del contracte d'obres i equipament audiovisual del projecte per a la reforma de les plantes 6, 7 i 8 de l'edifici Diagonal, situat a l'Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 257/2022)

Número d’expedient: 257/2022

Procediment: Obert reforçat i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 6 d'octubre de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 257/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització d’accions de formació del projecte 'Vaig x Feina' de la Cambra de Comerç de Barcelona, dins del marc de la convocatòria “Yacimientos de Nuevos Empleos” (juny 2022). Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 2014-2020 (Exp. 256/2022)

Número d’expedient: 256/2022

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 21 de juliol de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 256/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

         

El Programa 'Vaig x Feina' compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).

Adjudicació del contracte de subministrament de la plataforma HubSpot per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 255/2022)

Número d’expedient: 255/2022

Procediment: Negociat

Data de publicació: 19 de setembre de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 255/2022

Adjudicació del contracte d'obres de reforma de l'accés principal de l'edifici Diagonal de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 254/2022)

Número d’expedient: 254/2022

Procediment: Negociat

Data de publicació: 28 de juny de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 254/2022

Adjudicació del contracte de subministrament d'equipament de xarxa per a l'edifici Diagonal de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 253/2022)

Número d’expedient: 253/2022

Procediment: Negociat

Data de publicació: 26 de maig de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 253/2022

Adjudicació de la contractació del servei Centre d'Atenció Multicanal (CAM) per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 252/2022)

Número d’expedient: 252/2022

Procediment: Obert, regulació harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 28 de setembre de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 252/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte d'obres i equipament audiovisual del projecte per a la reforma de les plantes 9 i 10 de l'edifici Diagonal, situat a l'Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 251/2022)

Número d’expedient: 251/2022

Procediment: Obert no harmonitzat amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 15 de juny de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 251/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)              Una manera de fer Europa

Aquesta actuació compta amb el cofinançament en un 50% de la despesa elegible del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 i de l’eix 3 “millora de la competitivitat de les pimes”.

Adjudicació de la contractació del servei de subministrament, instal·lació i configuració de l'equipament tecnològic per la renovació dels equipaments audiovisuals de l'espai Saló de Cònsols de la Llotja de Mar de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 250/2022)

Número d’expedient: 250/2022

Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 16 de juny de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 250/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació de la contractació del desenvolupament del nou portal web 2022 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 249/2022)

Número d’expedient: 249/2022

Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 16 de juny de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 249/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació de la contractació dels serveis de suport Formació i prospectors d’empreses per al Pla de Capacitació del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el “Programa Operativo de Empleo Juvenil” (Exp. 247/2022)

Número d’expedient: 247/2022

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 24 de maig de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 247/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

                 

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Adjudicació del contracte del servei de subministrament de l'energia elèctrica pels edificis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 246/2022)

Número d’expedient: 246/2022

Procediment: Negociat

Data de publicació: 21 de juny de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 246/2022

Adjudicació de la contractació del servei tècnic de suport a la inscripció i orientació per al Pla de Capacitació del "Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)". Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el "Programa Operativo de Empleo Juvenil" (Exp. 245/2022)

Número d’expedient: 245/2022

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 1 d'abril de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 245/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

                                         

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Adjudicació del contracte de serveis per a la implantació del compromís per a la sostenibilitat turística Biosphere a les comarques de Barcelona 2022 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 244/2022)

Número d’expedient: 244/2022

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 26 de juliol de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 244/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte per a la prestació de serveis de formació dins del projecte Pla de Mobilitat del “Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)” - Convocatòria 2022 (Exp. 242/2022)

Número d’expedient: 242/2022

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 30 de març de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 242/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

                              

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Adjudicació de la contractació de serveis per a la realització de cursos de formació dins del Pla de Capacitació del projecte "Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)" - Convocatòria març 2022 (Exp. 241/2022)

Número d’expedient: 241/2022

Procediment: Obert, harmonitzat

Data de publicació: 26 d'abril de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 241/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

                              

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Adjudicació de la contractació del servei de tramitació consular de documents i visats per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 240/2022)

Número d’expedient: 240/2022

Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 5 d'abril de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 240/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte dels serveis de coordinació del Node Alimentació Vic del CBCat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 239/2022)

Número d’expedient: 239/2022

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 4 d'agost de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 239/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de subministrament de llicències Microsoft per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 238/2021)

Número d’expedient: 238/2021

Procediment: Negociat

Data de publicació: 3 de gener de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 238/2021

Adjudicació de la contractació d'un auditor extern per a la verificació de les despeses del projecte 'RESTART MED!' finançat pel programa ENI CBC MED de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 237/2021)

Número d’expedient: 237/2021

Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 11 de gener de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 237/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització d’accions de formació del projecte 'Vaig x Feina' de la Cambra de Comerç de Barcelona, dins del marc de la convocatòria “Yacimientos de Nuevos Empleos”. Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 2014-2020 (Exp. 236/2022)

Número d’expedient: 236/2022

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 25 d'abril de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 236/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques NOTA ACLARATÒRIA

         

El Programa 'Vaig x Feina' compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).

Adjudicació de la contractació d’un servei tècnic de suport a l’orientació dels joves participants en el programa 'Vaig x Feina' (Joves per a les Noves Ocupacions) de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 235/2021)

Número d’expedient: 235/2021

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 14 de gener de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 235/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

      

El Programa 'Vaig x Feina' compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de tests online per al programa 'Vaig x Feina' (Joves per a les Noves Ocupacions) de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 234/2021)

Número d’expedient: 234/2021

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 14 de gener de 2022

Acord d’adjudicació de l'expedient 234/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

       

El Programa 'Vaig x Feina' compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).

Acord de declaració de licitació deserta per a la contractació del servei de tramitació consular de documents i visats de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 233/2021)

Número d’expedient: 233/2021

Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 18 de gener de 2022

Acord de declaració de licitació deserta 233/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Acord de declaració de licitació deserta per a la contractació del servei de subministrament de l'energia elèctrica pels edificis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 232/2021)

Número d’expedient: 232/2021

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació d’un sol criteri de valoració

Data de publicació: 10 de gener de 2022

Acord de declaració de licitació deserta 232/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació de la contractació dels serveis d'arquitectura i enginyeria per a la redacció dels projectes bàsic i executiu d'arquitectura i d'instal·lacions, i de la llicència ambiental per la reforma interior de les plantes de l'edifici Diagonal de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, situat a l'Avinguda Diagonal 452 de Barcelona (Exp. 231/2021)

Número d’expedient: 231/2021

Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 18 de novembre de 2021

Acord d’adjudicació de l'expedient 231/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització d’accions de formació i acompanyament del programa "Joves per Emprendre" dins del marc del programa "Itinerarios de Emprendimiento Juvenil" - Convocatòria 2021 (Exp. 229/2021)

Número d’expedient: 229/2021

Procediment: Obert

Data de publicació: 28 de setembre de 2021

Acord d’adjudicació de l'expedient 229/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

          

Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 2014-2020.

Adjudicació del contracte de serveis de la plataforma digital del comerç de proximitat dels centres comercials urbans (CCU’S) de Barcelona dintre del “Programa de Comercio Minorista 2021” finançat pel fons FEDER i pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, gestionat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 228/2021)

Número d’expedient: 228/2021

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 9 d'agost de 2021

Acord d’adjudicació de l'expedient 228/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per l'anàlisi de la importància de l'economia del visitant de la regió metropolitana de Barcelona per reeconomitzar els centres comercials urbans (CCU'S) de Barcelona dintre del “Programa de Comercio Minorista 2021” finançat pel fons FEDER i pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, gestionat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 227/2021)

Número d’expedient: 227/2021

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 9 d'agost de 2021

Acord d’adjudicació de l'expedient 227/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte d'obres de reforma del local de la nova seu de la Cambra territorial d’Osona de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 226/2021)

Número d’expedient: 226/2021

Procediment: Negociat

Data de publicació: 21 de setembre de 2021

Acord d’adjudicació de l'expedient 226/2021

Adjudicació del contracte d'obres per a la renovació del sistema de climatització del saló de contractacions a l'edifici de la Llotja de Mar situat al Passeig d’Isabel II núm. 1 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 225/2021)

Número d’expedient: 225/2021

Procediment: Negociat

Data de publicació: 29 de juliol de 2021

Acord d’adjudicació de l'expedient 225/2021

Adjudicació de la contractació del servei de consultoria per la implantació del compromís per a la sostenibilitat turística Biosphere a les comarques de Barcelona 2021 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 224/2021)

Número d’expedient: 224/2021

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 30 de juliol de 2021

Acord d’adjudicació de l'expedient 224/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) - Convocatòria juliol 2021. Cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) (Exp. 223/2021)

Número d’expedient: 223/2021

Procediment: Obert

Data de publicació: 10 de setembre de 2021

Acord d’adjudicació de l'expedient 223/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

                 

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Adjudicació del contracte de subministrament del servei de manteniment i suport de la infraestructura tecnològica dels sistemes d'informació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 222/2021)

Número d’expedient: 222/2021

Procediment: Obert, regulació harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 30 de juliol de 2021

Acord d’adjudicació de l'expedient 222/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de subministrament del servei de centraleta virtual intel·ligent al núvol de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 221/2021)

Número d’expedient: 221/2021

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 9 d'agost de 2021

Acord d’adjudicació de l'expedient 221/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el “Programa 45+” - Convocatòria 2021 (Exp. 220/2021)

Número d’expedient: 220/2021

Procediment: Obert no harmonitzat

Data de publicació: 22 de juny de 2021

Acord d’adjudicació de l'expedient 220/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

          

Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) 2014-2020.

Adjudicació del contracte per a la prestació de serveis de formació dins del projecte Pla de Mobilitat del “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) - Convocatòria 2021 (Exp. 219/2021)

Número d’expedient: 219/2021

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 20 d'abril de 2021

Acord d’adjudicació de l'expedient 219/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

                 

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Adjudicació de la contractació del servei tècnic de suport a la inscripció i orientació per al Pla de Capacitació del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (Exp. 218/2021)

Número d’expedient: 218/2021

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 5 de març de 2021

Acord d’adjudicació de l'expedient 218/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

                 

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Adjudicació de la contractació dels serveis tècnics de tutors de formació i d’inserció per al Pla de Capacitació del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (Exp. 217/2021)

Número d’expedient: 217/2021

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 23 de febrer de 2021

Acord d’adjudicació de l'expedient 217/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

                 

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Adjudicació de la contractació dels serveis per a la realització de cursos de formació, dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) - Convocatòria desembre 2020 (Exp. 216/2020)

Número d’expedient: 216/2020

Procediment: Obert

Data de publicació: 1 de març de 2021

Acord d’adjudicació de l'expedient 216/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

                 

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el “Programa 45+” - Convocatòria 2020 (Exp. 215/2020)

Número d’expedient: 215/2020

Procediment: Obert no harmonitzat

Data de publicació: 16 de novembre de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 215/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

          

Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) 2014-2020.

Adjudicació de la contractació de serveis per a la prestació del servei tècnic de Promoció i Seguiment del programa “EMPRÈN”, dins del marc del Programa de Fomento del Autoempleo y las Iniciativas Empresariales. Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) 2014-2020 (Exp. 214/2020)

Número d’expedient: 214/2020

Procediment: Obert no harmonitzat amb adjudicació per l'aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 21 d'octubre de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 214/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

          

Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) 2014-2020.

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització d’accions formatives i d’acompanyament del programa “EMPRÈN” dins del marc del Programa de Fomento del Autoempleo y las Iniciativas Empresariales - Convocatòria 2020 (Exp. 213/2020)

Número d’expedient: 213/2020

Procediment: Obert

Data de publicació: 16 de novembre de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 213/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

          

Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) 2014-2020.

Adjudicació del contracte pel muntatge d'un sistema de control de les instal·lacions del coworking digital de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 212/2020)

Número d’expedient: 212/2020

Procediment: Obert no harmonitzat amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 2 d'octubre de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 212/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniquesQuadre de característiques

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)                      Una manera de fer Europa

Adjudicació del contracte de subministrament i muntatge de l'equipament audiovisual pel coworking/hub digital de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 211/2020)

Número d’expedient: 211/2020

Procediment: Obert no harmonitzat amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 4 de desembre de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 211/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniquesQuadre de característiques

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)                      Una manera de fer Europa

Adjudicació de la contractació de serveis per a la realització de cursos de formació, dins del projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) - Convocatòria juliol 2020. Cofinançat pel Fons Social Europeu dins del marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ) 2014-2020 (Exp. 210/2020)

Número d’expedient: 210/2020

Procediment: Obert

Data de publicació: 20 d'octubre de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 210/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

                 

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Adjudicació de la contractació d'assessors per als diagnòstics de TICCámaras 2020 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 209/2020)

Número d’expedient: 209/2020

Procediment: Obert

Data de publicació: 6 d'agost de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 209/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)                      Una manera de fer Europa

Adjudicació del contracte de serveis de Big Data Covid-19 per a l'anàlisi de mercats i indicadors dels centres comercials urbans (CCU’s) dins del “Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2020” finançat pel fons FEDER i pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, gestionat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 208/2020)

Número d’expedient: 208/2020

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 6 d'agost de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 208/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniquesQuadre de característiques

          

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)                      Una manera de fer Europa

Adjudicació del contracte d'obres per a la substitució de dos ascensors a l'edifici de la Casa Llotja de Mar de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 207/2020)

Número d’expedient: 207/2020

Procediment: Negociat

Data de publicació: 3 de juliol de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 207/2020

Adjudicació de la contractació d'obres per a la construcció d'un coworking a la planta segona de l'edifici Diagonal, situat a l'Avinguda Diagonal nº 452 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 205/2020)

Número d’expedient: 205/2020

Procediment: Obert no harmonitzat amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 28 de juliol de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 205/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniquesQuadre de característiques

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)                      Una manera de fer Europa

Adjudicació de la contractació de subministrament i muntatge del mobiliari pel coworking de la planta segona de l'edifici Diagonal, situat a l'Avinguda Diagonal nº 452 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 204/2020)

Número d’expedient: 204/2020

Procediment: Obert no harmonitzat amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 6 d'agost de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 204/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniquesQuadre de característiques

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)                      Una manera de fer Europa

Adjudicació del contracte d'obres per a la reforma de la planta tercera a l'edifici Diagonal, situat a l’Avinguda Diagonal nº 452, de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 203/2020)

Número d’expedient: 203/2020

Procediment: Negociat

Data de publicació: 18 de juny de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 203/2020

Adjudicació del contracte d'obres per a la reforma del vestíbul a l'edifici Diagonal, situat a l’Avinguda Diagonal nº 452, de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 202/2020)

Número d’expedient: 202/2020

Procediment: Negociat

Data de publicació: 18 de juny de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 202/2020

Adjudicació del contracte per a la prestació de serveis de formació, dins del projecte Pla de Mobilitat del “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) - Convocatòria 2020 (Exp. 201/2020)

Número d’expedient: 201/2020

Procediment: Obert

Data de publicació: 1 de juliol de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 201/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques 

                 

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) - Convocatòria març 2020. Cofinançat pel Fons Social Europeu dins del marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ) 2014-2020 (Exp. 200/2020)

Número d’expedient: 200/2020

Procediment: Obert

Data de publicació: 29 de juliol de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 200/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

                 

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Adjudicació de la contractació d'assessors per a la realització de diagnòstics d'InnoCámaras 2020 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 199/2020)

Número d’expedient: 199/2020

Procediment: Obert

Data de publicació: 20 de juliol de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 199/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)                      Una manera de fer Europa

Adjudicació de la contractació d'un auditor extern per a la verificació de les despeses del projecte europeu “Medusa” finançat pel Programa ENI CBC MED de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 198/2020)

Número d’expedient: 198/2020

Procediment: Obert simplificat amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 16 de març de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 198/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniquesQuadre de característiques

Adjudicació de la contractació del servei de consultoria per la implantació del Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere a les comarques de Barcelona 2020 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 197/2020)

Número d’expedient: 197/2020

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 24 d'agost de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 197/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniquesQuadre de característiques

Adjudicació de la contractació del servei de subministrament de l'energia elèctrica pels edificis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 196/2020)

Número d’expedient: 196/2020

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació d’un sol criteri de valoració

Data de publicació: 26 de novembre de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 196/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniquesQuadre de característiques

Adjudicació de la licitació per a la contractació dels serveis de manteniment de les instal·lacions dels edificis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 195/2020)

Número d’expedient: 195/2020

Procediment: Obert, regulació harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 15 d'abril de 2021

Acord d’adjudicació de l'expedient 195/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniquesQuadre de característiques

Adjudicació de la contractació del servei de corredoria per a les assegurances de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 194/2020)

Número d’expedient: 194/2020

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 26 de juny de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 194/2020

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniquesQuadre de característiques

Adjudicació de la contractació del servei tècnic de suport a la inscripció i orientació del programa PICE “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (Exp. 193/2019)

Número d’expedient: 193/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 24 de gener de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 193/2019

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars i tècniques amb el quadre-resum de característiques del contracte

Adjudicació de la contractació del servei tècnic de tutors i orientadors per al pla de capacitació del Programa PICE (Exp. 192/2019)

Número d’expedient: 192/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 31 de gener de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 192/2019

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars i tècniques amb el quadre-resum de característiques del contracte

Adjudicació de la contractació d'assessors per als diagnòstics de TicCámaras 2019 de la convocatòria DOGC núm. 7959 per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 191/2019) 

Número d’expedient: 191/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 27 de desembre de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 191/2019

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars

Adjudicació de la contractació de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el projecte PICE “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (Exp. 190/2019)

Número d’expedient: 190/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 5 de febrer de 2020

Acord d’adjudicació de l'expedient 190/2019

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

Adjudicació del contracte de serveis de Big Data per l'anàlisi de mercats i indicadors dels centres comercials urbans (CCU’s) dins del “Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2019” finançat pel fons FEDER i pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, gestionat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 188/2019)

Número d’expedient: 188/2019

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 13 de novembre de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 188/2019

Documentació de referència: Plec de condicions particularsPlec de condicions tècniques

Adjudicació del contracte del servei d'auditoria externa dels comptes anuals de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 187/2019)

Número d’expedient: 187/2019

Procediment: Negociat

Data de publicació: 20 de desembre de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 187/2019

Adjudicació del contracte per als serveis de suport d'assistència tècnica i financera dintre del marc del projecte europeu “Medusa” de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 185/2019)

Número d’expedient: 185/2019

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 21 d'octubre de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 185/2019

Documentació de referència: Plec de condicions particularsPlec de condicions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) - Convocatòria Juny 2019  (Expedient 184/2019)

Número d’expedient: 184/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 1 d'agost de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 184/2019

Rectificació de l'acord d'adjudicació

Adjudicació de la contractació de servei tècnic de tutor/a d'inserció per al Pla de Capacitació del Programa PICE (Expedient 183/2019)

Número d’expedient: 183/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 20 de juny de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 183/2019 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) (Expedient 181/2019)

Número d’expedient: 181/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 20 de juny de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 181/2019 

Acord de tancament de la convocatòria per a la selecció de l'empresa col·laboradora en l'assessorament en material laboral a les empreses i empresaris/es de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 179/2019)

Número d’expedient: 179/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 12 de setembre de 2019

Acord de tancament de la convocatòria deserta 179/2019 

Documentació de referència: Plec de condicions particulars

Adjudicació de la contractació de servei tècnic de suport a la inscripció i orientació del Programa PICE “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (Expedient 178/2019)

Número d’expedient: 178/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 20 de juny de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 178/2019 

Adjudicació del contracte de serveis per la implantació del compromís per a la sostenibilitat turística Biosphere a les comarques de Barcelona 2019 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 176/2019)

Número d’expedient: 176/2019

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració 

Data de publicació: 8 d'abril de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 176/2019 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) - Convocatòria Març 2019 (Expedient 175/2019)

Número d’expedient: 175/2019

Procediment: Obert

Data de publicació: 14 de maig de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 175/2019 

Adjudicació de la contractació dels serveis corporatius de còpia i impressió de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 174/2018)

Número d’expedient: 174/2018

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de millora 

Data de publicació: 19 de febrer de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 174/2018 

Adjudicació de la contractació dels serveis corporatius de comunicacions de veu i dades de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 173/2018)

Número d’expedient: 173/2018

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 22 de gener de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 173/2018 

Adjudicació de la contractació del servei tècnic de tutors i orientadors per al Pla de Capacitació del programa PICE (Expedient 172/2018)

Número d’expedient: 172/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 16 de gener de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 172/2018

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) - Convocatòria Novembre 2018 (Expedient 171/2018)

Número d’expedient: 171/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 15 de gener de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 171/2018

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de projecte global, en el marc del "Programa Joves per Emprendre" (programa de "Itinerarios de Emprendimiento Juvenil" de Catalunya) (Expedient 169/2018)

Número d’expedient: 169/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 22 de novembre de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 169/2018

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització d'accions de formació i acompanyament del "Programa Joves per Emprendre" emmarcat dins del programa "Itinerarios de Emprendimiento Juvenil" (Expedient 168/2018)

Número d’expedient: 168/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 3 de gener de 2019

Acord d’adjudicació de l'expedient 168/2018

Adjudicació del contracte d'obres per a la instal·lació d'una tercera refredadora ubicada a l'edifici de la seu de l'Avinguda Diagonal 452 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegacó de Barcelona (Expedient 167/2018)

Número d’expedient: 167/2018

Data de publicació: 26 de novembre de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 167/2018 

Adjudicació del contracte d'obres per a l'adequació dels equips de refrigeració del centre de processament de dades (CPD) a l'edifici de la seu de l'Av. Diagonal 452 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegacó de Barcelona

Número d’expedient: 166/2018

Data de publicació: 24 de desembre de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 166/2018

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització d'accions de formació i acompanyament del “Programa Joves per Emprendre” emmarcat dins del programa “Itinerarios de Emprendimiento Juvenil” - Convocatòria Setembre 2018 (Expedient 165/2018)

Número d’expedient: 165/2018

Procediment: Obert sotmès a condició suspensiva

Data de publicació: 13 de novembre de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 165/2018 

Adjudicació del contracte del servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegacó de Barcelona

Número d’expedient: 164/2018

Data de publicació: 24 de desembre de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 164/2018 

Adjudicació del contracte de servei tècnic de coordinació operativa del "Programa Joves per Emprendre" emmarcat dins del programa "Itinerarios de Emprendimiento Juvenil" (Expedient 163/2018)  

Número d’expedient: 163/2018

Procediment: Obert no harmonitzat

Data de publicació: 28 d'agost de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 163/2018

Notificació resolució aixecament suspensió  

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització d'accions de formació i acompanyament del "Programa Joves per Emprendre” emmarcat dins del programa “Itinerarios de Emprendimiento Juvenil” - Convocatòria Juliol 2018 (Expedient 162/2018) 

Número d’expedient: 162/2018

Procediment: Obert sotmès a condició suspensiva

Data de publicació: 31 de juliol de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 162/2018 

Notificació resolució aixecament suspensió 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)" - Convocatòria Juny 2018 (Expedient 161/2018) 

Número d’expedient: 161/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 28 d'agost de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 161/2018 

Adjudicació de la contractació de dos experts externs (LIC’s) per al projecte Interreg MED 4helix+ de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 160/2018)

Número d’expedient: 160/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 2 d'agost de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 160/2018 

Adjudicació de la contractació d'assessors per a diagnosis d'innovació comercial de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 159/2018)  

Número d’expedient: 159/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 2 d'agost de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 159/2018 

Adjudicació de la licitació per a la contractació de serveis per a la realització del projecte global dins el “Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE) - Maig 2018 (Expedient 158/2018)   

Número d’expedient: 158/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 31 de maig de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 158/2018 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el projecte "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE) de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Convocatòria Abril 2018 (Expedient 157/2018) 

Número d’expedient: 157/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 14 de juny de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 157/2018 

Licitació per a la contractació dels serveis per a la realització del projecte global dins el "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE). Convocatòria 2018 (Expedient 156/2018)  

Número d’expedient: 156/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 7 de maig de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 156/2018 

Adjudicació de la licitació per a la contractació de serveis per a la realització d'accions de formació i acompanyament del programa "Joves per Emprendre” emmarcat dins del programa “Itinerarios de Empleo Juvenil” (Expedient 155/2018)

Número d’expedient: 155/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 20 d'abril de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 155/2018 

Licitació per a la contractació del servei de renovació de la instal·lació de clima de l'edifici de la Casa Llotja de Mar de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 154/2018) 

Número d’expedient: 154/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 16 de maig de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 154/2018 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Convocatòria Febrer 2018 (Expedient 153/2018)   

Número d’expedient: 153/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 26 d'abril de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 153/2018 

Adjudicació de la licitació per a la contractació del servei d'implantació del compromís de sostenibilitat Biosphere any 2018 a la província de Barcelona per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 152/2018)  

Número d’expedient: 152/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 11 d'abril de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 152/2018 

Adjudicació del contracte per a la selecció d'empreses col·laboradores en l'assessorament jurídic per a les empreses i empresaris/es del Club Cambra de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 151/2018)  

Número d’expedient: 151/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 6 de març de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 151/2018 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el “Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)” de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Convocatòria Gener 2018 (Expedient 150/2018) 

Número d’expedient: 150/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 28 de febrer de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 150/2018 

Adjudicació del contracte de serveis d'empresa de treball temporal per a la posada a disposició temporal de personal de recolzament per al projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) (Expedient 149/2018)

Número d’expedient: 149/2018

Procediment: Obert

Data de publicació: 12 de febrer de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 149/2018  

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització d'accions de formació i acompanyament del “Programa Joves per Emprendre” emmarcat dins del programa “Itinerarios de Empleo Juvenil” (Expedient 148/2017)

Número d’expedient: 148/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 16 de gener de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 148/2017  

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Convocatòria any 2018 (Expedient 147/2017)

Número d’expedient: 147/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 9 de febrer de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 147/2017 

Acord de rectificació de l’adjudicació del lot 18 de l’expedient 147/2017 

Acord de rectificació de l’adjudicació del lot 37 de l’expedient 147/2017

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el “Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)” de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Convocatòria Novembre 2017 (Expedient 146/2017)  

Número d’expedient: 146/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 11 de desembre de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 146/2017 

Adjudicació de la licitació per a la contractació de serveis per a la realització d'accions de formació i acompanyament del “Programa Joves per Emprendre” emmarcat dins del programa “Itinerarios de Empleo Juvenil” (Expedient 145/2017)   

Número d’expedient: 145/2017

Procediment: Obert   

Data de publicació: 11 de desembre de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 145/2017 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el "Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)” de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Convocatòria Octubre 2017 (Expedient 144/2017) 

Número d’expedient: 144/2017

Procediment: Obert, no harmonitzat   

Data de publicació: 13 de novembre de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 144/2017 

Adjudicació per a la contractació del servei “Elaboració d'una anàlisi regional i d'un pla d'acció per implementar bones pràctiques de suport a les indústries culturals i creatives a Catalunya" en el marc del projecte europeu Regional Creative Industries Alliance de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Expedient 143/2017) 

Número d’expedient: 143/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 14 de novembre de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 143/2017 

Adjudicació per a la contractació del servei “Anàlisi de l'estat de l'art de la factura electrònica i estratègia per l'adopció de la nova norma europea EN16931" en el marc del projecte europeu SMETOOLS (Expedient 142/2017)

Número d’expedient: 142/2017

Procediment: Negociat amb publicitat  

Data de publicació: 10 d'octubre de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 142/2017 

Licitació per a la contractació del servei de neteja, reciclatge de residus i 3D dels edificis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 141/2017)  

Número d’expedient: 141/2017

Procediment: Obert   

Data de publicació: 20 de febrer de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 141/2017 

Licitació per a la contractació del servei d'atenció telefònica i multicanal al centre de serveis empresarials de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 140/2017)  

Número d’expedient: 140/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 24 d'abril de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 140/2017 

Licitació per a la contractació del servei de tramitació consular de documents i visats per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 139/2017)

Número d’expedient: 139/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 13 de desembre de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 139/2017  

Licitació per a la contractació dels serveis de control d'accés, suport logístic i control i inspecció dels béns mobles i immobles de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 138/2017)  

Número d’expedient: 138/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 24 d'abril de 2018

Acord d’adjudicació de l'expedient 138/2017 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el “Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)” de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Número d’expedient: 137/2017

Procediment: Obert 

Data de publicació: 19 de setembre de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 137/2017 

Adjudicació per a la contractació del servei “Elaboració d'una anàlisi regional i d'un pla d'acció per implementar una bona pràctica europea per a la integració de la mobilitat elèctrica, les xarxes intel·ligents i les energies renovables a Catalunya" en el marc del projecte europeu EV Energy

Número d’expedient: 136/2017

Procediment: Negociat

Data de publicació: 18 de juliol de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 136/2017 

Adjudicació de la licitació per a la contractació de serveis per a la realització d'accions de formació i acompanyament del programa “Joves per emprendre”

Número d’expedient: 135/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 11 de juliol de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 135/2017 

Adjudicació per a la contractació del servei “Elaboració de l'enquesta d'accés a finançament a pimes" en el marc del projecte europeu Smart Finance de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d’expedient: 134/2017

Procediment: Negociat

Data de publicació: 20 de juny de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 134/2017 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el “Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)” de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d’expedient: 133/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 13 de juny de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 133/2017 

Adjudicació del servei de coordinació del programa “Joves per emprendre” de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d’expedient: 132/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 15 de maig de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 132/2017

Adjudicació per a la contractació d'una formació en l'àmbit del projecte Life Clinomics de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d’expedient: 131/2017

Procediment: Negociat 

Data de publicació: 31 de maig de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 131/2017 

Adjudicació de la contractació de les obres de reforma general de les instal·lacions de l'edifici Diagonal de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d’expedient: 130/2017

Procediment: Negociat

Data de publicació: 10 de maig de 2017

Acord d’adjudicació de l'expedient 130/2017

Adjudicació de la contractació de les obres de reforma estructural de l’edifici Diagonal de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d’expedient: 129/2017

Procediment: Negociat

Data de publicació: 21 d’abril de 2017

Acord d'adjudicació de l'expedient 129/2017

Adjudicació de la licitació per a la contractació del servei d’implantació del Compromís per a la Sostenibilitat 2017 a la província de Barcelona

Número d’expedient: 128/2017

Procediment: Obert

Data de publicació: 15 de maig de 2017

Acord d’adjudiació de l'expedient 128/2017

Adjudicació de la licitació per a la contractació dels serveis de subministrament, manteniment i suport de la infraestructura tecnològica dels sistemes d'informació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 127/2017)

Número d'expedient: 127/2017

Procediment: Restringit

Data de publicació: 23 de gener de 2018

Acord d'adjudicació de l’expedient 127/2017 

Adjudicació del servei de coordinació de projectes de qualificació professional de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Número d'expedient: 126/2017

Procediment: Negociat

Data de publicació: 13 de març de 2017

Acord d'adjudicació de l’expedient 126/2017

Adjudicació de la contractació de les obres de reforma interior pels treballs previs d'adequació i sectorització dels espais de l'edifici Diagonal de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Número d'expedient: 125/2017

Procediment: Negociat

Data de publicació: 15 de març de 2017

Acord d'adjudicació de l’expedient 125/2017

Adjudicació de la contractació d'Assessors per a Diagnosis d'Innovació Comercial per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Número d'expedient: 121/2016

Procediment: Obert

Data de publicació: 10 de febrer de 2017

Acord d'adjudicació de l’expedient 121/2016

Adjudicació de la contractació de Gestors Comercials de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Número d'expedient: 120/2016

Procediment: Negociat

Data de publicació: 12 de desembre de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 120/2016

Adjudicació de projectes de Formació Específica del Programa PICE de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Número d'expedient: 119/2016

Procediment: Obert

Data de publicació: 11 d'abril de 2017

Acord d'adjudicació de l’expedient 119/2016

Adjudicació del servei de projectes globals del Programa PICE de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Número d'expedient: 118/2016

Procediment: Obert

Data de publicació: 30 de setembre de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 118/2016

Adjudicació del servei de Formació Troncal del Programa PICE de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Número d'expedient: 117/2016

Procediment: Obert

Data de publicació: 30 de setembre de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 117/2016

Adjudicació del servei de centraleta virtual intel·ligent al núvol de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Número d'expedient: 116/2016

Procediment: Obert

Data de publicació: 14 de desembre de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 116/2016

Adjudicació del servei de subministrament de llicències Microsoft per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d'expedient: 113/2016

Procediment: Obert

Data de publicació: 13 de juliol de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 113/2016

Homologació i adjudicació del servei de coordinadors de formació del programa PICE de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d'expedient: 112/2016

Procediment: Negociat

Data de publicació: 13 de juny de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 112/2016

Adjudicació del servei de corredoria per a les assegurances de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d'expedient: 111/2016

Procediment: Obert

Data de publicació: 14 de juny de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 111/2016

Adjudicació del servei d'assessorament en matèria de relacions institucionals en l'àmbit de la Mediterrània i de coordinació de l'activitat d'ASCAME

Número d'expedient: 110/2015

Procediment: Negociat

Data de publicació: 22 de gener de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 110/2015
 
Adjudicació de la contractació de la implantació del SICTED 2016 de la província de Barcelona

Número d'expedient: 109/2015

Procediment: Obert

Data de publicació: 15 de febrer de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 109/2015

Adjudicació dels serveis gestionats de copiat i impressió de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d'expedient: 106/2015

Procediment: Obert

Data de publicació: 18 de gener de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 106/2015

Adjudicació de cursos de formació del programa PICE

Número d'expedient: 105/2015

Procediment: Negociat

Data de publicació: 14 de novembre de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 105/2015

Adjudicació del servei de manteniment dels edificis de la Cambra de Comerç de Barcelona

Número d'expedient: 103/2015

Procediment: Obert

Data de publicació: 14 de juny de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 103/2015

Adjudicació de la contractació del servei de càtering per als "Dinars Cambra" organitzats per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Número d'expedient: 97/2015

Procediment: Restringit

Data de publicació: 23 de febrer de 2016

Acord d'adjudicació de l’expedient 97/2015

Adjudicació de la contractació del servei de formadors del Programa PICE

Número d'expedient: 95/2015

Procediment: Negociat

Data de publicació: 26 d'octubre de 2016

Informació contractació de l’expedient 95/2015