La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona ha subscrit un conjunt de convenis i contractes de col·laboració amb les diferents administracions, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014 de 29 de desembre, en l’exercici de les nostres funcions públiques, i el decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, per tal d’exercir les seves funcions i competències, i per desenvolupar part de la seva activitat.

En aquest apartat podeu trobar informació relativa als seus àmbits d’acció, objecte dels mateixos i dotació pressupostària.

Convenis i contractes subscrits amb les Administracions Públiques 2023

Convenis i contractes subscrits amb les Administracions Públiques 2022

Convenis i contractes subscrits amb les Administracions Públiques 2021

Convenis i contractes subscrits amb les Administracions Públiques 2020

Convenis i contractes subscrits amb les Administracions Públiques 2019

Convenis i contractes subscrits amb les Administracions Públiques 2018

Convenis i contractes subscrits amb les Administracions Públiques 2017

Convenis i contractes subscrits amb les Administracions Públiques 2016