Responsabilitat Social Empresarial

La Cambra de Comerç de Barcelona té com a línia de treball des del 2008 la responsabilitat social que, a més, en aquest mandat ha passat a formar part del pla d’acció corporatiu i l’estratègia 30/40.


Incorporem nous models per a la competitivitat
Promovem l’empresa de futur que sap donar resposta

Les empreses formem part de la solució dels reptes de les nostres societats i del món. La responsabilitat social empresarial forma part d’una nova manera de fer empresa que és capaç de gestionar millor la complexitat i crear valor compartit incorporant les inquietuds dels grups d’interès.

Enquesta sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Enquesta sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible