La gestió empresarial tracta sobre planificació i organització de les organitzacions, des de la consideració de la importància vital que aquests elements tenen per al seu bon funcionament.