Sessions pràctiques per millorar la gestió de negocis i destinacions

Taller de turisme Online: Eficiència energètica

Jordi Casas, LAVOLA

Quan?

Data inici:  Data fi:  Hora inici:  Dia de la setmana: 
Veure calendari complert
A on?

TALLER ONLINE

Quant dura?
3Hores
Destinataris
Empreses i serveis del sector.

* Si ets personal d'entitat pública, el procés d'inscripció es realitzarà mitjançant la plataforma:
CercAForma

Preu
  • 0 €
  • Més IVA
Objectius
En la formació es dotarà de coneixements per poder entendre la factura energètica, conèixer les principals millores energètiques en equipaments i gestió de les instal·lacions, i les energies renovables actuals.

L’objectiu és que, a partir dels coneixements adquirits, s’estigui en capacitat per ser més eficients i reduir:

* El consum energètic

* El cost de la factura

* Les emissions de CO2 associades
Programa
Els fenòmens mediambientals a escala mundial ha fet conscienciar a la societat de la necessitat de canviar el model energètic que hi ha hagut històricament.

Davant aquesta necessitat, paraules com eficiència i sostenibilitat ja formen part del nostre vocabulari. El cost energètic, a més, ha començat a ser un factor important en la competitivitat empresarial.

Tots aquests factors fan necessari adquirir el coneixement energètic bàsic per enfocar i posicionar-se en aquest canvi.

Ponent: Jordi Casas / LAVOLA
Altra informació
* Aquest taller és convalidable per la Formació a la Carta per les empreses de Renovació pel COMPROMÍS PER LA SOSTENIBILITAT TURÍSTICA DESTINACIÓ DE BARCELONA BIOSPHERE
Altres convocatòries obertes