Deu consells per fidelitzar el talent a l’empresa

Un dels principals reptes als quals s’enfronten les empreses és el reconeixement i la retenció de talent. En èpoques de bonança econòmica, sobretot en determinats sectors d’activitat representats per professionals juniors d’alta especialització, els índexs de rotació a les empreses poden despuntar. En aquest context, els treballadors fàcilment es plantegen canviar de companyia amb la finalitat de millorar les seves condicions o bé d’impulsar el seu desenvolupament professional.

Davant d’aquesta situació, el departament de recursos humans concentra la responsabilitat de trobar fórmules de fidelització del talent intern de l’empresa, així com d’atraure nous professionals que contribueixin a ampliar-lo.

A continuació, s’ofereixen algunes claus que afavoreixen la construcció d’un entorn de treball sòlid:

1- Conèixer les capacitats i aptituds de cadascun dels professionals que integren la plantilla.
2- Apostar per una comunicació directa i honesta amb els treballadors.
3- Fomentar un estil de gestió empresarial proper i inspirador.
4- Propiciar un bon ambient laboral.
5- Oferir una bona retribució no limitada únicament a qüestions econòmiques, sinó també relacionada amb necessitats personals i socials. 
6- Impulsar el desenvolupament i la projecció professional en funció de les capacitats i motivacions dels treballadors.
7- Adaptar-se dinàmicament als canvi de models de treball, enfocant-los cap a la productivitat i l’eficiència.
8- Facilitar la conciliació familiar.
9- Promoure la formació i la millora de les aptituds dels professionals.
10- Incentivar l’orgull de pertinença a l’organització.

El repte de la retenció de talent és compartit per molts empresaris i directius. Les Jornades CampusCambra_Alumni de la Cambra de Barcelona aborden temàtiques d'interès actual com aquesta i moltes d’altres, i esdevenen una oportunitat única per renovar coneixements, descobrir tendències, i vincular-se a altres professionals d’empresa.