Es pot aprendre a gestionar bé el temps?

Per tal de poder dedicar el nostre temps a allò que més ens importa cal que tinguem clares quines són les nostres prioritats. Aquestes van canviant al llarg de la vida, en funció de cada etapa personal i professional, però independentment de quines siguin haurem de ser capaços de trobar el temps necessari per al seu acompliment.

La clau per aprofitar bé el temps consisteix en saber prioritzar, planificar i mantenir els hàbits. Hem de ser conscients que és responsabilitat nostra fixar el nostre horari i organitzar el temps com considerem, decidint en tot moment a què o a qui el dediquem.

Seguir aquests consells ens pot ajudar a treure el màxim partit al nostre temps:

1- Revisar les nostres prioritats, entenent que poden variar.
2- Enfocar els objectius que ens duran a assolir les nostres prioritats.
3- Dedicar uns minuts diumenge o dilluns a planificar bé la setmana.
4- Revisar l’organització de cada dia, mesurant el temps destinat a cada cosa.
5- Deixar espais lliures per a imprevistos eventuals i també per a nosaltres.

A Cambra de Barcelona et convidem a identificar models organitzatius i a prendre consciència de com et relaciones amb el temps. Programem a diverses delegacions un curs sobre gestió del temps per identificar les teves àrees de millora i elaborar un pla d'acció professional que t’ajudi a guanyar eficiència i professionalitat.