Redactar propostes comercials atractives

Dues de les claus per guanyar vendes són, per una part, que la tasca comercial contribueixi a diagnosticar les necessitats del client i, per l’altra, que es presentin bones propostes tècniques que ofereixin una resposta adequada a tals requeriments.

En tota proposta han de quedar plasmats clarament aquells punts que el venedor considera més importants, des del preu i la descripció del producte o servei ofert fins als terminis de lliurament i les condicions. La proposta comercial representa, per tant, una excel·lent oportunitat per donar-se a conèixer al client i intentar guanyar-se la seva confiança.

A l’hora de redactar-la pot ser convenient seguir els següents consells:

- Utilitzar un llenguatge clar basat en frases curtes i una estructura senzilla.
- Ser concís i evitar incloure informació irrellevant.
- Explicar els beneficis que el producte o servei aportarà al client.
- Realitzar un índex dels continguts en cas que l’extensió ho requereixi.
- Annexar documentació tècnica, si és necessària.

Tant si vols endegar un projecte empresarial com si ja en tens un en marxa i treballes per fer-lo créixer, la Cambra de Barcelona t'ofereix Aprendre a emprendre, un programa formatiu que t'ajuda a analitzar i a concretar opcions i procediments comercials. Aquest curs també contribueix a reforçar decisions de negoci relacionades amb altres àrees, com ara l’econòmica-financera.