Una visió en profunditat

Taller sobre la factura electrònica obligatòria i el reglament de facturació

Quan?

Data inici:  Data fi:  Hora inici:  Dia de la setmana: 
Veure calendari complert
A on?

LES CASES DELS MESTRES - AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

Quant dura?
5Hores
Destinataris
Caps d’administració, directors financers, comptables, departaments de facturació i assessors.
Preu
  • 190 €
  • IVA Exempt
Objectius
Per què assistir a aquesta jornada? Per conèixer la Llei 18/2022 de Creació i Creixement empresarial en relació a la factura electrònica obligatòria entre totes les empreses i professionals, així com el seu desenvolupament reglamentari. Les empreses que facturen més de 8 milions d’euros anuals tindran 12 mesos per adaptar les seves factures i convertir-les en digitals, la resta 24 mesos. Conèixer com afectarà el dia a dia de l’empresa i els importants canvis que suposarà en els procediments administratius.
Programa
Repàs de l’evolució de la factura electrònica a Espanya.
Repàs del Reglament de Facturació i modificacions introduïdes.
Llei 18/2022 de Creació i Creixement Empresarial.
Diferències entre el SII i la factura electrònica.
Definició de conceptes clau: factura electrònica, plataforma d’intercanvi i solució pública.
Àmbit d’aplicació de la norma.
Explicació i implicacions de l’obligació d’enviar còpia de cada factura a l’AEAT.
Obligació d’informar l’estat de la factura per part del client.
Presentació de l’eina gratuïta de l’AEAT per donar compliment a la norma.
Requisits tècnics de les plataformes privades.
Destí de la informació subministrada.
Reflexions a la obligació de factura electrònica.
Entrada en vigor.

L’entrada en vigor del Real Decret pel que es desenvolupa la LLEI 18/2022 DE CREACIÓ I CREIXEMENT D’EMPRESES en el què es refereix a la FACTURA ELECTRÒNICA ENTRE EMPRESES I PROFESSIONALS està supeditada al vist i plau Europeu en quan a la Directriu 2006/112/CE del Consell, relativa al sistema comú de l’IVA.
La Cambra de Comerç es reserva el dret a modificar aquest programa i actualitzar-lo d’acord al text definitiu si abans de la realització d’aquest seminari es publiqués al BOE el REGLAMENT DE LA FACTURA ELECTRÒNICA.
Altres convocatòries obertes