Eines per establir una estratègia global internacional
Som el teu Departament d'Internacional a temps parcial
T'informem sobre com aconseguir clients a l'exterior
Certifiquem el país d'origen de la mercaderia que destines a exportació
Legalitzem, al moment, la documentació comercial exigida pels teus clients internacionals
MISSIONS A EUROPA

T’aproximem a empreses del nord, el centre i l’est d’Europa

Les missions comercials de Cambra Barcelona als destins europeus solen emmarcar-se en fires sectorials específiques de rellevància internacional.

Aixeca oportunitats de negoci internacional viatjant amb altres empresaris i amb nosaltres, per a major eficiència de resultats. Les missions comercials directes poden ser sectorials o plurisectorials, i subvencionables. 

Planifiqueu les vostres properes missions! Missions comercials de Cambra de Barcelona 2017

La fira líder del sector de productes mèdics
El potencial d'un gran mercat emergent